תביעה קטנה--מה דרוש

ikehgl1

New member
ברצוני לתבוע נגר שגרם לי נזק לרהיט.
יש לי רק את שמו המלא וכתובת הנגריה.
אין לי מס. עוסק מורשה או ת.ז שלו.
האם אוכל להגיש תביעה עם נתונים אלו בלבד
במידה ונחוץ מס. ת.ז האם משרד הפנים ײנפק לי ?
 

ikehgl1

New member
ברצוני לתבוע נגר שגרם לי נזק לרהיט.
יש לי רק את שמו המלא וכתובת הנגריה.
אין לי מס. עוסק מורשה או ת.ז שלו.
האם אוכל להגיש תביעה עם נתונים אלו בלבד
במידה ונחוץ מס. ת.ז האם משרד הפנים ײנפק לי ?
 
למעלה