תארגנו לי תנוסח של תפילת הדרך

תארגנו לי תנוסח של תפילת הדרך

אני צריך ת`זה כעת, איפה יש? עובדת את באזור? זריז..
 
יהי רצון מלפניך ה``א ואלוקי אבותינו

שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותסמכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים לשמחה ולשלום. ותצילנו מכף כל אוייב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם. ותשלח ברכה בכל מעשי ידנו, ותתננו לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ותשמע קול תפילתנו. כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה ה` שומע תפילה.
 
למעלה