תאונת עבודה

  • פותח הנושא clo
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

clo

New member
תאונת עבודה

תאונת עבודה
נפלתי בעבודה ונפצתי. אחרי חדר מיון קבלתי כ 13 ימי מחלה ואני עדיין בבירורים ובדיקות רפאויות לגבי סכנה לפגיעה פנימית. אני אמורה לחזור לעבודה אבל עדיין לא סיימתי את הבדיקות ( תורים של קו"ח ). 1. האם מגיע לי יותר ימי מחלה . 2. בנוסף לתשלום על ימי מחלה האם אני יכולה לקבל פיצויי כל שהוא על הפציעה ?
 
תאונת עבודה

תאונת עבודה
נפלתי בעבודה ונפצתי. אחרי חדר מיון קבלתי כ 13 ימי מחלה ואני עדיין בבירורים ובדיקות רפאויות לגבי סכנה לפגיעה פנימית. אני אמורה לחזור לעבודה אבל עדיין לא סיימתי את הבדיקות ( תורים של קו"ח ). 1. האם מגיע לי יותר ימי מחלה . 2. בנוסף לתשלום על ימי מחלה האם אני יכולה לקבל פיצויי כל שהוא על הפציעה ?
תאונת עבודה
שלום רב ראשית הרבה בריאות במקרה של תאונת עבודה - יש להגיש טופס לביטוח לאומי על תאונת העבודה, שחתום ע"י המעביד ובמקרה של חוסר בימי עבודה מפאת התאונה, יש תשלום מצד ביטוח לאומי חובה להגיש את התביעה לביטוח לאומי http://www.histadrut.org.il/serve/Union/Folder_Template.asp?Curr_Folder=666&FOLDER_ID=9999&ImgOn=3&proj=1&Doc_id=1395 מתוך אתר ההסתדרות - דע זכויותך ביטוח נפגעי עבודה, במסגרת המוסד לביטוח לאומי, נועד לפצות עובדים מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן הכנסה, על הנזק (נכות) שנגרם להם עקב הפגיעה בעבודה ולסייע לחזרה למעגל העבודה בעזרת שיקום מקצועי. פגיעה בעבודה, המזכה בגימלאות נפגעי עבודה, היא "תאונת עבודה" או "מחלת מקצוע" כהגדרתן בחוק. "תאונת עבודה" היא תאונה שאירעה למבוטח השכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו. תאונה שאירעה בדרך לעבודה לא תיחשב לתאונת העבודה אם המבוטח הפסיק את דרכו המקובלת הפסקה לש ממש או סטה ממנה סטייה של ממש שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעבידו. דמי פגיעה משולמים בעד פרק הזמן שהמבוטח לא עבד למעשה בשום עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 26שבועות ( 182יום) הנימנים ממחרת יום הפגיעה. שיעור דמי הפגיעה ליום למבוטח שכיר - %75 משכרו ברבע השנה שקדמה ליום שהפסיק את עבודתו עקב הפגיעה מחולק ב- ,90ועד מקסימום דמי הפגיעה ליום למבוטח השכיר. לשם קבלת דמי פגיעה יש למלא טופס מיוחד ("הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה") אותה יש למסור מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. על הודעת דחיית התביעה ניתן לערער תוך 6חודשים מקבלתה לפני בית דין אזורי לעבודה. מי שנפגע בעבודה והיה ל"נכה עבודה" כשמשמעותו בחוק, רשאי לבקש גימלת נכות מעבודה, אם נפגע כושרו לעבוד ואינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה. הליך זה כרוך בבדיקת ועדה רפואית אם הנכות היא אמנם תוצרת פגיעה בעבודה ובאיזו מידה היא תוצאה ממנה והחלטה בעניין דרגת הנכות. שיעורי הגימלה תלויים בדרגת הנכות. דמי פגיעה בעבודה בעד יום הפגיעה עצמו ממשיך השכר להשתלם על ידי המעביד. החל ב- 1/1/97משתלמים דמי הפגיעה בעד 9הימים הראשונים לעובדים שכירים בלבד. עובד עצמאי אינו זכאי לדמי פגיעה בגין הימים האלה. מומלץ על ידנו כי עובד שנפגע בעבודה יקפיד על דיווח שלו על האירוע וכל תעודה רפואית שיקבל יכללו תיאור מפורט ומדוייק של המקרה, וזאת על מנת שתביעתו תהיה אמינה על המוסד לביטוח לאומי, ובשלב של התדיינות משפטית - על בית הדין לעבודה. מן הראוי לשים לב כי החוק אינו אוסר לפטר עובד בתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה. משאין בהסכם הקיבוצי או בצו הרחבה כל הוראה אחרת האוסרת לפטר עובד כזה קיימת אפשרות חוקית ליתן הודעת פיטורים ולפטרו. המחלקה לתחיקת עבודה בהסתדרות בראשות א. זילוני הגישה הצעת חוק שבאה להגביל פיטורי עובד נפגע תאונה. בריאות
 

clo

New member
../images/Emo51.gif

תאונת עבודה
שלום רב ראשית הרבה בריאות במקרה של תאונת עבודה - יש להגיש טופס לביטוח לאומי על תאונת העבודה, שחתום ע"י המעביד ובמקרה של חוסר בימי עבודה מפאת התאונה, יש תשלום מצד ביטוח לאומי חובה להגיש את התביעה לביטוח לאומי http://www.histadrut.org.il/serve/Union/Folder_Template.asp?Curr_Folder=666&FOLDER_ID=9999&ImgOn=3&proj=1&Doc_id=1395 מתוך אתר ההסתדרות - דע זכויותך ביטוח נפגעי עבודה, במסגרת המוסד לביטוח לאומי, נועד לפצות עובדים מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן הכנסה, על הנזק (נכות) שנגרם להם עקב הפגיעה בעבודה ולסייע לחזרה למעגל העבודה בעזרת שיקום מקצועי. פגיעה בעבודה, המזכה בגימלאות נפגעי עבודה, היא "תאונת עבודה" או "מחלת מקצוע" כהגדרתן בחוק. "תאונת עבודה" היא תאונה שאירעה למבוטח השכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו. תאונה שאירעה בדרך לעבודה לא תיחשב לתאונת העבודה אם המבוטח הפסיק את דרכו המקובלת הפסקה לש ממש או סטה ממנה סטייה של ממש שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעבידו. דמי פגיעה משולמים בעד פרק הזמן שהמבוטח לא עבד למעשה בשום עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 26שבועות ( 182יום) הנימנים ממחרת יום הפגיעה. שיעור דמי הפגיעה ליום למבוטח שכיר - %75 משכרו ברבע השנה שקדמה ליום שהפסיק את עבודתו עקב הפגיעה מחולק ב- ,90ועד מקסימום דמי הפגיעה ליום למבוטח השכיר. לשם קבלת דמי פגיעה יש למלא טופס מיוחד ("הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה") אותה יש למסור מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. על הודעת דחיית התביעה ניתן לערער תוך 6חודשים מקבלתה לפני בית דין אזורי לעבודה. מי שנפגע בעבודה והיה ל"נכה עבודה" כשמשמעותו בחוק, רשאי לבקש גימלת נכות מעבודה, אם נפגע כושרו לעבוד ואינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה. הליך זה כרוך בבדיקת ועדה רפואית אם הנכות היא אמנם תוצרת פגיעה בעבודה ובאיזו מידה היא תוצאה ממנה והחלטה בעניין דרגת הנכות. שיעורי הגימלה תלויים בדרגת הנכות. דמי פגיעה בעבודה בעד יום הפגיעה עצמו ממשיך השכר להשתלם על ידי המעביד. החל ב- 1/1/97משתלמים דמי הפגיעה בעד 9הימים הראשונים לעובדים שכירים בלבד. עובד עצמאי אינו זכאי לדמי פגיעה בגין הימים האלה. מומלץ על ידנו כי עובד שנפגע בעבודה יקפיד על דיווח שלו על האירוע וכל תעודה רפואית שיקבל יכללו תיאור מפורט ומדוייק של המקרה, וזאת על מנת שתביעתו תהיה אמינה על המוסד לביטוח לאומי, ובשלב של התדיינות משפטית - על בית הדין לעבודה. מן הראוי לשים לב כי החוק אינו אוסר לפטר עובד בתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה. משאין בהסכם הקיבוצי או בצו הרחבה כל הוראה אחרת האוסרת לפטר עובד כזה קיימת אפשרות חוקית ליתן הודעת פיטורים ולפטרו. המחלקה לתחיקת עבודה בהסתדרות בראשות א. זילוני הגישה הצעת חוק שבאה להגביל פיטורי עובד נפגע תאונה. בריאות
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה