תאונת עבודה

תאונת עבודה

לפי כמה חודשיים קרתה לי תאונה במקום העבודה, לאחריה הייתי לילה במיון ושבועיים בבית. אחרי הפקדת הטפסים אצל ביטוח לאומי, קיבלתי הביתה מכתב שמגיע לי דמי פגיעה בסך 600 ש"ח, ואת שאר הסכום שמגיע לי הם יקבוע לפי עוד כמה טפסים שהם אמרו לי שחסרים בתביעה. השאלה שלי היא האם 600 השקלים הללו שקיבלתי נכללים במה שאני אמורה לקבל על השבועיים שהייתי בבית והפסדתי ימי עובדה, או שהם לא קשורים? אשמח לתושבה מפורטת שתאיר את עייני. תודה רבה!
 
כן הם נכללים להלן הסבר מפורט על דמי הפגיעה

דמי פגיעה - שיעור דמי הפגיעה ליום למבוטח שכיר ולמבוטח עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 972.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) . מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. חישוב דמי הפגיעה: למבוטח השכיר - דמי הפגיעה מחושבים לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח - לרבות שכר שעות נוספות ושכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13). מבוטח שב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, לא קיבל שכר מלא בגלל היעדרות מן העבודה (עקב מחלה, תאונה, שביתה, חופשה, שירות בצה"ל, ימי אבל במשפחה וכיו"ב), ויש בידו האישורים המתאימים, תיבדק האפשרות להשלים את שכרו לשכר מלא, לצורך חישוב דמי הפגיעה. למבוטח השכיר שהוא גם עובד עצמאי - אם נפגע במהלך עבודתו כשכיר, יחושבו דמי הפגיעה לפי שכרו מן העבודה השכירה. הכנסותיו כעובד עצמאי יובאו בחשבון, רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד. למבוטח העצמאי - דמי הפגיעה מחושבים לפי הכנסתו בשנת המס השוטפת, שעל פיה חושבו דמי הביטוח בעד שלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה. דמי פגיעה מופחתים מבוטח שכיר או מבוטח עצמאי, שעקב הפגיעה בעבודה נגרם להם אי-כושר חלקי לעבודה על פי אישור רפואי מקופת חולים, והם צמצמו את מספר שעות עבודתם - ישולמו להם דמי פגיעה מופחתים, בהתאם לאישור הרפואי, ובכל מקרה לא ישולמו דמי פגיעה ליותר מ-8 שעות ליום. מבוטח שנפגע בזמן שהייה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, ובשלושת החודשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה היו לו גם הכנסות מעבודה שכירה או מעבודה עצמאית, יחושבו דמי הפגיעה לפי הכנסותיו מעבודה שכירה או מעבודה עצמאית, או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור - הכול לפי הסכום הגדול יותר.
 
זאת אומרת...

שנגיד ואני מרוויחה 4000 בחודש, ולא עבדתי שבועיים בגלל הפציעה, כמה אני אמורה לקבל? [תכלול את ה- 600 שכבר קיבלתי...]
 

cוורנה1

New member
דמי פגיעה שלום לך, התשובה נמצאת בתשובתו הראשונה של חיים רייזלר: למבוטח שכיר ולמבוטח עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 972.25 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) ." אם שכרך הממוצע בשלושת החודשים היה 4000 ש"ח, מחשבים כמפורט מעלה: 4000*3/90=133.33 ש"ח ליום מחשבים עתה 75% =100 ש"ח ביום. זכאותך היא ל- 100 ש"ח ביום,כאשר את היום הראשון אמור לשלם מעסיקך: דמי פגיעה - תשלום דמי הפגיעה תרגישי טוב ו../images/Emo50.gif
 
למעלה