שתי שאלות:

שתי שאלות:

1. איך כותבים: 20 בינואר או 20 לינואר?
2. כשמתייחסים לשנים, מ-עד, כותבים: 2010-2012 או 2012-2010?
תודה
 
למעלה