שתי שאלות לגבי פקודות יומן ודוחות

LoveMyLife

New member
שתי שאלות לגבי פקודות יומן ודוחות

1. איך רושמים את פקודת היומן של הפעולה הבאה: "ביום 15.12.02 החברה גבתה מקדמה מלקוח בסך 20,000 ש"ח עבור מתן שירותים עתידיים. החברה רשמה את הסכום כהכנסות משירותים למרות שליום 31.12.02 טרם סופקו השירותים המבוקשים" ? 2. כאשר נמכרת באמצע השנה מכונה שהוגדרה כרכוש קבוע, האם בדוח הרווח וההפסד ובמאזן מכירים בהוצאות הפחת שהיו על המכונה במהלך חצי השנה הראשונה? תודה ושנה טובה לכולם.
 
1. לפי תקן 25

הכנסות בשירותים יוכרו לפי שיעור ההשלמה. כיוון שטרם סופקו שירותים נכון ליום המאזן אין להכיר בהכנסה (תוצאתי) אלא הכנסות מראש (מאזני) מול מזומן (ח. מזומן, ז. הכנסות מראש), נוצרת התחייבות למתן שירותים שנסגרת ביום ההכרה בהכנסה (מתן השירות, יכול שיוכר לפי שיעור ההשלמה בחתכי תקופות דיווח) באופן של ח. הכנסות מראש ז. הכנסה משירותים. 2. לדעתי בהחלט. כיוון שהחברה השתמשה ברכוש במהלך חצי השנה שקדמה למכירה, יש להכיר בהוצאות הפחת בגין התקופה. בסוף הכל מתנקז לעקרון ההקבלה
 
למעלה