ששיתשתיות - עכו

מצב
הנושא נעול.
ששיתשתיות - עכו

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
 
מצב הדברים לפי השבתת תנועת הרכבות צפונית מחיפה

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
מצב הדברים לפי השבתת תנועת הרכבות צפונית מחיפה
יש הכנות לחיבור הקורה צפונית ממפגש מס' 53 שכונת הכרם בעכו
והכנות של פסי רכבת עם שכבת חצץ ללא אדנים צפונית מתחנת "נעמן"


 
מבט לכיוון מזרח עכו ותוואי המסילה לכרמיאל

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
מבט לכיוון מזרח עכו ותוואי המסילה לכרמיאל
יש רובד חצץ ברוחב של מסילה אחת מתוך תוואי ברוחב של 2 מסילות.
פסים בודדים הונחו מצד שמאל של החצץ לצופה לכיוון מזרח.
 
מקום תוואי המסילה מעכו לכיוון כרמיאל מתחת לגשר מחלף 50 כביש

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
מקום תוואי המסילה מעכו לכיוון כרמיאל מתחת לגשר מחלף 50 כביש
מקום תוואי המסילה מעכו לכיוון כרמיאל מתחת לגשר מחלף 50 כביש 8510 דרום,
פעם עבר כאן הכביש לכיוון עכו.


 
פסים לא מחוברים על רובד חצץ בתוואי מסילת הרכבת עכו לכיוון

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
פסים לא מחוברים על רובד חצץ בתוואי מסילת הרכבת עכו לכיוון
פסים לא מחוברים על רובד חצץ בתוואי מסילת הרכבת עכו לכיוון כרמיאל,
למה חצי עבודה, האם לא הולכים בשיטת המסילות כמו בחיפה?
ניתן להעמיס קטעי מסילה מוכנים.
לחילופין, היכן האדנים?


 
מאחר ולא היו עבודות קל היה לצלם

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
מאחר ולא היו עבודות קל היה לצלם
את תוואי המסילה ממרחק " 0 " צילום לכיוון מזרח וצילום לכיוון מערב. 
2 גשרונים קטנים למעבר מי נחל נעמן

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
2 גשרונים קטנים למעבר מי נחל נעמן
או השלוחות שלו או תעלות לניקוז מי הגשמים שבאזור. 
כיתוב על הפס

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
כיתוב על הפס
על הפס רשום T-1560 E 2,
מה המשמעות או הקידוד הנ"ל


 

Rubim88

New member
זה לא - אלא סימן מוסכם של סוג הפלדה

כיתוב על הפס
על הפס רשום T-1560 E 2,
מה המשמעות או הקידוד הנ"ל
זה לא - אלא סימן מוסכם של סוג הפלדה
במקרה הזה הסימן(קו קצר מעל קו ארוך) הזה מסמל פלדה מסוג R260
T מציין את יצרן המסילות, לכל יצרן יש אות או צירוף אותיות משלו.
15 מסמן שנת יצור(2015)
60E2 מסמל את סוג הפס, UIC60-E2 עם משקל של 60 ק"ג למטר
 
לא נראה שהוצאה מסילה מהמסילות הראשיות

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
לא נראה שהוצאה מסילה מהמסילות הראשיות
שלוחה למסילה לקו הרכבת עכו
כרמיאל
מהתצפית הזו.


 
אזור הצומת לכיוון כרמיאל

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
אזור הצומת לכיוון כרמיאל
המסילות לעכו ולידן תוואי המסילה לכרמיאל - התחלת הקו. 
הונחו קורות להפרדה מפלסית 53

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
הונחו קורות להפרדה מפלסית 53
מפגש 53 טרם נחסם עד שתתאפשר תנועה על הגשר ושינוי מסלול קו 271. 
עד כאן הדיווח מעכו

ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.
עד כאן הדיווח מעכו
קצת תמונות נוף...תהנו


 

נתנאל531

Well-known member


ששיתשתיות - עכו
ביום ששי יצאתי לעכו לבדוק האם מנוצל פסק הזמן
בתנועת הרכבות צפונית לחיפה
כדי לבצע 2 עבודות:
1. הוצאת מסעף למסילה ליד אצטדיון עכו למסילת הרכבת עכו
כרמיאל
2. הנחת קורות לגשר הפרדה מפלסית ליד מפגש 53 (הפרדה לא רשמית*)
_______________________
*הפרדה לא רשמית כי אין בנמצא שלט המעיד על עבודות אלו וכן לא בוצע נוהל הפרדה מפלסית
בדרך כלל ע"י בניית צפגש זמני לידו עם כביש עוקף.

בתמונות לא הגעת לאזור התחנה התפעולית מדרום (סמוך למפגש הכביש בכניסה לאלקטרוכימיות ז"ל), אולי שם עבדו על משהו?
&nbsp
אתה בטוח לגבי המנדטוריות של הגשר הישן? הוא נראה מעט חדש יותר.
 
איך לדעתך נסעו מחיפה לצור?


בתמונות לא הגעת לאזור התחנה התפעולית מדרום (סמוך למפגש הכביש בכניסה לאלקטרוכימיות ז"ל), אולי שם עבדו על משהו?
&nbsp
אתה בטוח לגבי המנדטוריות של הגשר הישן? הוא נראה מעט חדש יותר.
איך לדעתך נסעו מחיפה לצור?
ללא חציית נחל נעמן?
זו אותה מסילה שבהמשך לנהרייה נכנסת ללבנון
 

luckydude

Member
התוואי אמנם מנדטורי אם כי ייתכן שמבנה הגשר חדש יותר.

איך לדעתך נסעו מחיפה לצור?
ללא חציית נחל נעמן?
זו אותה מסילה שבהמשך לנהרייה נכנסת ללבנון
התוואי אמנם מנדטורי אם כי ייתכן שמבנה הגשר חדש יותר.
להזכיר שהגשר הזה היה בשימוש עד לפני שנים ספורות.
 

נתנאל531

Well-known member
מסילת עכו - חיפה נסללה עוד קודם מלחמת העולם הראשונה

איך לדעתך נסעו מחיפה לצור?
ללא חציית נחל נעמן?
זו אותה מסילה שבהמשך לנהרייה נכנסת ללבנון
מסילת עכו - חיפה נסללה עוד קודם מלחמת העולם הראשונה
והגיעה לאזור בית הספר לקציני ים, מצפון לנחל נעמן (שהיה נחל איתן), כך שהיה צורך בגישור כבר אז, עוד לפני סלילת הקטע צפונית לעכו.
&nbsp
עברתי על הגשר הזה פעמיים ברגל, והוא היה נראה לי ישראלי משהו, ולא בריטי. על פי כתבה שהביאה קטעים מספרו של מילשטיין על מלחמת העצמאות, גשר הרכבת על נחל נעמן פוצץ על ידי ההגנה-צה"ל ב־15 בפברואר 1948, במהלך הקרבות בגליל המערבי, וכנראה שנדרשה בנייה שלו מחדש לאחריה.
&nbsp
 

נתנאל531

Well-known member
מסתבר שהגשר פוצץ גם ב־46

מסילת עכו - חיפה נסללה עוד קודם מלחמת העולם הראשונה
והגיעה לאזור בית הספר לקציני ים, מצפון לנחל נעמן (שהיה נחל איתן), כך שהיה צורך בגישור כבר אז, עוד לפני סלילת הקטע צפונית לעכו.
&nbsp
עברתי על הגשר הזה פעמיים ברגל, והוא היה נראה לי ישראלי משהו, ולא בריטי. על פי כתבה שהביאה קטעים מספרו של מילשטיין על מלחמת העצמאות, גשר הרכבת על נחל נעמן פוצץ על ידי ההגנה-צה"ל ב־15 בפברואר 1948, במהלך הקרבות בגליל המערבי, וכנראה שנדרשה בנייה שלו מחדש לאחריה.
&nbsp
מסתבר שהגשר פוצץ גם ב־46
ברשימת פעולות האצ"ל מופיעה פיצוץ גשר הרכבת על נחל נעמן ב־2.4.46.
 

נתנאל531

Well-known member
במקור אחר מופיע התאריך 22-23 במרץ

מסילת עכו - חיפה נסללה עוד קודם מלחמת העולם הראשונה
והגיעה לאזור בית הספר לקציני ים, מצפון לנחל נעמן (שהיה נחל איתן), כך שהיה צורך בגישור כבר אז, עוד לפני סלילת הקטע צפונית לעכו.
&nbsp
עברתי על הגשר הזה פעמיים ברגל, והוא היה נראה לי ישראלי משהו, ולא בריטי. על פי כתבה שהביאה קטעים מספרו של מילשטיין על מלחמת העצמאות, גשר הרכבת על נחל נעמן פוצץ על ידי ההגנה-צה"ל ב־15 בפברואר 1948, במהלך הקרבות בגליל המערבי, וכנראה שנדרשה בנייה שלו מחדש לאחריה.
&nbsp
במקור אחר מופיע התאריך 22-23 במרץ
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה