שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר

מצב
הנושא נעול.
שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
 
תמונה מס' 1, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 1, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 2, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 2, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 3, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 3, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 4, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 4, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 5, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 5, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 6, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 6, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 6, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 6, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 7, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 7, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 8, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 8, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 9, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 9, צילום: אנדי רדולסקו
 
תמונה מס' 10, צילום: אנדי רדולסקו

שרשור תמונות מס'1: מוקדש לד"ר אביתר
ביום 15.04.2003 נגרר אוטובוס דן מסוג M.A.N NL 263 מס' 91-052-01, פנימי 7228 (מהפיגוע בקו 4 ברח' אלנבי) מחניון עשר טחנות למוסך הראשי - צ.ד. בני ברק לפירוק. כמו שניתן להבין, האוטובוס לא יחזור לשירות עוד. בהמשך אביא מס' תמונות אותן צילמתי במהלך הגרירה. כל הצילומים באדיבות יניב הקטן ועל כך תודתי נתונה לו!
תמונה מס' 10, צילום: אנדי רדולסקו
כמו שאתם רואים, 7228 אכן נוסעת על הכביש. אמנם, לא בכוחות עצמה אלא עם גרר ואמנם לא על קו, כי אם למוסך, אך היא בנסיעה. נסיעתה האחרונה!
 
אנדי אתה ענק ! תודה ../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif

תמונה מס' 10, צילום: אנדי רדולסקו
כמו שאתם רואים, 7228 אכן נוסעת על הכביש. אמנם, לא בכוחות עצמה אלא עם גרר ואמנם לא על קו, כי אם למוסך, אך היא בנסיעה. נסיעתה האחרונה!
אנדי אתה ענק ! תודה
 

fireman

New member
מה בדיוק עבר על האוטובוס הנ"ל?

תמונה מס' 10, צילום: אנדי רדולסקו
כמו שאתם רואים, 7228 אכן נוסעת על הכביש. אמנם, לא בכוחות עצמה אלא עם גרר ואמנם לא על קו, כי אם למוסך, אך היא בנסיעה. נסיעתה האחרונה!
מה בדיוק עבר על האוטובוס הנ"ל?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה