שרשור טיפים
תקשורת מול הורים

שרשור טיפים
תקשורת מול הורים

מהם הטיפים שלכם בתקשורת מול הורים בגן פנים מול פנים ובטלפון


מה עבד לכם ומה לא עבד לכם


האם הנושא נלמד במקום הלימוד שלכם
 
למעלה