שרשור חברתי
יום שישי

ה` ישמור...הרגשתם את הרעידה.??

תתחילו לקרוא תהילים ותעשו הרבה לשם שמיים.שב`ה נחזור כולנו בתשובה שלמה לאבינו שבשמיים..
 

סזצ

New member
מה זה משנה

אתה מתלעב מה``בריוינים``? בזמן חורבן הבית גם היה בריונים הם היו יותר רציניים זרקו אבן אחת ומתו 50 רומאים אבל זה לא הועיל! הבית נחרב שם זה עוד היה שומרי מצות כנראה אבל בטח בריונים אלו היו רעים בין אדם לחברו והם עשו שלא ברצון חכמים ונלחמו ברומאים מה יצא מזה? כלום! רבי יוחנן שהבין שאם הנביא אומר שהבית יחרב זה לא תלוי בכמה ילחמו בהם ואיך אלא תלוי בחזרה בתשובה לכן יצא לקיסר ואמר לו שלמא עלך מלכא שלמא! עלך מלכא! היום המצב הפוך הבריונים רעים בין אדם למקום אתה חושב שמהם הכופרים תבוא הישועה? איך נסראלה אמר יבואו עוד אלפי מורניה אתה חושב הקב``ה יתן להם לנצח לטמאות את הארץ בכפירה עבודה זרה גילוי עריות חירוף וניאוץ? לא מגיע שלב שחכמתו יתברך מחליטה שדי עד כאן צריך להאריך אף הסאה הוגדשה, אז הקב``ה מאריך להם אף 60 שנה 70 שנה כדי שעוד יחזרו בתשובה אבל הבטחון הגשמי לא מתחזק בעקבות חיסול כזה או אחר אלא בעקבות מצבנו הרוחני! תראה יד ה` החילונים הקימו מדינה חילונית הם אמרו שהאנטשמיות באה בגלל הדת תראה מה הערבים האנטישמים אומרים אנחנו נגד ``סיוני`` לא נגד יהודי זה ממש הקב``ה מכניס להם מילים לפה! אין עצה ואין תבונה נגד ה`.
 
חחח . . .

אני ישנתי, ב``ה לא הרגשתי את זה וגם תמיד ``פספסתי`` את ההרגשה הזאת ובכך לא הוצרכתי לדאוג ולפחד ב``ה.
 

סזצ

New member
המביט לארץ ותרעד

בשנה האחרונה היו הרבה רעידות אדמה בארץ! מי יודע איזה קטרוג נורא יש בשמים על עם ישראל והקב``ה שולח לנו התראות מוכרחים לעורר את הכלל
 
למעלה