שרשור "ווארטים לפרשת שבוע"

בן מ ל ך

New member
שרשור "ווארטים לפרשת שבוע"

"ויתחזק ישרא וישב על המטה". הגמרא אומרת שהמבקר חולה נוטל אחד משישים מחליו, והוא בבן גילו". ופירשו "בן גילו - בן מזלו". יוסף היה בן מזלו של יעקב ולאחר ביקורו נטל מחליו של יעקב אחד משישים. הדבר מרומז בפסוק "ןיתחזק ישראל וישב על המטה", המטה בגימטריא 59. לרמז שנשארו 59 חלקים מתוך 60 לאחר ביקורו של יוסף. (הגאון מווילנא).
 

לביא4

New member
"אבי השביעני לאמור"

מדוע היה צריך יוסף לבקש מפרעה, ולשכנע אותו בתירוץ "השביעני"? אלא כמו שכבר נכתב - ארץ מצרים היתה ארץ מכושפת וטמאה שמי שהיה נכנס לא היה יכול לצאת, כאשר יוסף בא לפתור לפרעה את החלום, היה לו כסא של 70 מעלות, ופרעה ידע מתוך 70 שפות - רק 69 (חוץ מלשון הקודש), כאשר יוסף בא לדבר עם פרעה הוא בכל מעלה שעלה דיבר איתו בלשון אחרת (כך היה נהוג) כאשר הוא הגיע למעלה ה-70 ודיבר איתו בלשון הקודש - פרעה לא הבין (לכן נאמר "רק הכסא אגדל ממך") ופרעה השביע את יוסף שלא יגלה ושלא יראו שאכן יוסף גדול מפרעה. לכן אמר לו יוסף "כאשר השביעני", אם יאמר לו פרעה - להתיר את השבועה יאמר לו יוסף - גם את מה שהשבעת אותי בקשר לשבעים השפות.... ואז ויתר פרעה ונתן ליוסף לצאת לצורך כך ממצרים!
 

מתנדב

New member
לביא, אני רואה שאתה בקיא בפרשת

השבוע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה כשיוסף הצדיק התגלה בפני אחיו, הוא שאל אותם העוד אבי חי?, הרי כשהוא החזיק את בנימין אצלו, בנימין כבר אמר לו לגבי יעקב אבינו, וגם כשראובן אמר לו שאם אביו ישמע שהם לא חזרו איתו חזרה (כמו שכתוב והנער איננו), הוי אומר שיוסף הצדיק ידע שיעקב אבינו חי, אז למה כשיוסף הצדיק נגלה לאחיו הוא שאל העוד אבי חי?...
 

לביא4

New member
יפה מתנדב

ה"כלי יקר" אומר - עד עכשיו הם אמרו כך כדי שישחרר את בנימין ואת שמעון וכו' ואולי הם לא דיברו אמת אלא לשם השיחרור אבל עכשיו אחרי שהוא התגלה אליהם זאת שאלה לשמה (למרות שזה שייך לפרשת השבוע הקודמת...)
 

מתנדב

New member
יפה יפה, אבל הייתה לי תשובה אחרת

ראיתי השבת הזאת שמישהו כותב את זה, ואני כבר לא זוכר מה הייתה התשובה בדיוק, אני ינסה להזכר ואני יכתוב את זה כאן...
 

לביא4

New member
נשמח לשמוע!

יש עוד דעה שאומרת, שיוסף שאל את האחים - אם עוד אביו חי? הכוונה, היות והוא ידע שליעקב יש רוח הקודש אז הוא התפלא איך יעקב לא יודע שיוסף חי ונמצא במצרים, ולכן שאל "העוד אבי חי?".... ואכן כשהגיעו האחים ליעקב נאמר - "ותחי רוח יעקב אביהם", ("רוח הקודש שבקרבו"). נשמח לשמוע רעיונות נוספים!!
 

מתנדב

New member
לביא, הכנסת בי חשק, אני לוקח אותך

לחברותא... שמעתי איזה ווארט יפה, למה יוסף הצדיק היה צריך להטריח את אביו שיבוא אליו למצריים?, הרי ידוע ילד שהולך מהביית למקום רחוק, ואביו לא רואה אותו הרבה זמן, אז האבא פוחד שאולי הילד התקלקל או לא הולך בדרכי התורה, או שהוא שינה בלבוש, ואז כשהם יוצרים קשר האבא אומר לילד אני יבוא לבקר אותך, ואז הילד אומר לאבא זה בסדר אבא אל תטריח אותך, אני יבוא אליך, ואז האבא חושש אולי שם הוא נהיה הפקר, וכשהוא יבוא הבייתה הוא יבוא בלבוש נורמלי, ואילו שם מי יודע איך הוא נראה, ולכן הוא פוחד שאני יגיע אליו, וזה מה שקרה עם יוסף הצדיק, יוסף אמר לאביו תגיע אלי, ותראה שאפילו שהייתי כל השנים עם פרעה, אבל בכל זאת שמרתי על עצמי, ולא התדרדרתי, ואין לי מה להחביא מאחורי הגב אני נשארתי אותו יוסף הצדיק...
 

לביא4

New member
יישר כח מתנדב!

ווארט יפה. ואי אפשר להתעלם מהנאמר בפרשת השבוע שלנו: שאמר יעקב ליוסף: "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" כאן רמז לו שבשכם תהיה מקום מנוחתו.... ובפרט לימינו אלו שהבלבול גדול - גם היום בשכם יוסף הצדיק נמצא, ובוודאי שמגן ויגן על כל הסביבה!
 

מתנדב

New member
ולסיום, אני יתן לך עוד ווארט יפה...

הרי ידוע שבני ישראל היו צרכים להיות במדבר 260 שנה, ולבסוף הם היו רק 210 שנה, ואת כל זה אנו למדים ממכירת יוסף, שיעקב אבינו ידע מזה כבר, (אני לא זוכר בדיוק את החשבון של ה 260 שנה), אחים של יוסף מכרו את יוסף הצדיק, וכתוב שהרבונו של עולם אמר ליעקב אבינו אהי-ה אשר אהי-ה, אז יעקב אבינו עשה חשבון עשרה אחים כפול 21 של המילה אהי-ה זה שווה 210 שנים שבני ישראל היו במדבר, אבל למעשה ראובן הבכור לא היה במכירת יוסף, אז 9 אחים כפול 21 זה שווה 189, אז למעשה צריך להשלים את ה21 שנים בכדי להגיע ל 210 שנה, אז הריבונו של עולם אמר ליעקב אבינו שגם הוא שותף לכל זה, ובזה יעקב אבינו אמר היש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי?...
 

asaf2000

New member
"מהרו ועלו אל אבי...

...ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים לאדון לכל מצרים". אז למה כתוב גם 'בנך' וגם 'יוסף', בגלל שיוסף אמר להם להגיד ליעקב "בנך יוסף" שאפילו שהוא ירד למצרים ארץ הטומאה הוא עדיין נשאר "יוסף" באותה דרגה שהוא עזב. וגם 'שמני אלוקים לאדון לכל מצרים' = שם אני אלוקים לאדון לכל מצרים, לפימה שכתוב במדרש נדמה לי שיוסף היה אומר למצרים שיעשו ברית מילה ורק אז היה נותן להם את האוכל. זה שמעתי מהרב ברוך אברהם רקובסקי ואני מקווה שאני זוכר נכון...
 

אלישיר

New member
וכי תאמר שרבי אלעזר ברבי שמעון...

בעזי"ת לא תשלוט בו רימה ותולעה (הסיפור מב"מ פ"ז:), וביעקב אבינו שלטה רימה ותולעה, שהיה צריך בנו יוסף לצוות את הרופאים לחנטו?!! והצעתי, שאם כן יש לומר שהחניטה נעשתה כטקס של כבוד, ולא מתוך הכרח, שכבוד גדול הוא במצרים שיחנטו מת. והוא, שרק יוסף זכה לחניטה מבין השבטים, לפי שהמכבד מתכבד, והם לא היו צריכים חניטה כתריס מפני רימה ותולעה. ועוד ראיה לומר, שאם לא כן, מה לו ליוסף להתעסק עם הבלים של חניטה, שהרי צדיקים זוכרים לנגד עיניהם את עלמא דאתי בכל רגע ורגע.
 
למעלה