שרה לגמר ! כל הכבוד ממרום גילה היא לא מפונקת

למעלה