שרב כבד מאוד באשקלון 41.1 מעלות. לעומת זאת בתא רק 29 מעלות. 2 ערי חוף והבדל של 12 מעלות. הזוי

למעלה