ש'ק לקבלת מזומן או הפקדה?

ש'ק לקבלת מזומן או הפקדה?

יש מונח "להפקיד ש'ק" כאשר אני מפקיד וכסף נשאר בחשבון הבנק שלי. אבל באיזה מונח משתמשים כאשר רוצים להפקיד ומייד לקבל תמורתו כסף במזומן? עוד דבר: באנגלית אם מפקידים ש'ק, אומרים "To deposit cheque", ואם רוצים לקבל תמורתו מזומן מייד, אומרים "To cash cheque". יש גם מושג של "To redeem cheque" שאני לא יודע מתי משתמשים. נגיד קובלתי ש'ק מחו"ל שאפשר להפקיד בתאריך מסויים, ואני צריך לרשום את זה בקבלה באנגלית, מה אני רושם מתוך 3 מושגים שתיארתי למעלה? תודה.
 
למעלה