שקט אני חושבת

הודעת צער לשקט אני חושבת

כולנו משתתפים בצער שלך על מוות אביך שקט תהיי חזקה החיים עוד לפניך
 
שקט אני חושבת

משתתף בצערך על מה שקרה לאביך
 
למעלה