`שעה 6ובה..הפרישה!

`שעה 6ובה..הפרישה!

כפי שדובר כבר בפורום והוכחש הכתב הבלתי נילאה של עיתון שעה טובה..אלי סגל עזב את העיתון בטריקת דלת רועמת וזה בגלל זילול בו מיצד העורך הסודי(צוקרמן)..אלי סגל הביא את התחקרים על חברות הגז וכתבות מצוינות אחרות..מענין מי יזכה בו?
 
למעלה