שסע גווני??? קריאה לעזרתכם/ן

riki t

New member
שסע גווני??? קריאה לעזרתכם/ן

מדובר בפרק של מימד העומק מתוך 'כתב יד ופסיכודינמיקה' (בעמוד 91-92) שבה סורק אודם את תופעת 'גיוון הקו' כפי שמופיעה בפוטנציות השונות, אני הגעתי להבהרות שלו בנושא בפוטנציה ה' מבלי שהצלחתי לרדת לסוף דעתו, אשמח אם מישהו/י יסייע לי קצת ויהיה עוד יותר נחמד אם יהיו דוגמאות מומחשות לסיטואציה אפשרית. להלן עיקרי הדברים מתוך החומר של אודם בנושא: פוטנציה ה: שסע גווני - זה כאשר גיוון הקו משוסע בתוך נתיב הקו ואז נוצר מצב של מעין מחיצה שמבדילה בין כהות בולטת לבין חיוורון פתאומי . במחיצה הזו שבין הכהות לחיוורון של הקו משתקף פער ריגושי חמור שיש בו כדי להניא את החוויה מלגשר בינהם. הכותב נמצא במצב שהוא לא יכול/מוכן 'לעבור לסדר היום'. הבעיה שבפניה הוא ניצב נחווית אצלו דו-חזיתית וניגודיה הפנימיים חריפים לו מכדי להתעלם מהם, הוא גם איננו רואה כיצד לפשר בינהם. אי לכךהוא 'פוסח על שתי הסעיפים' כשהוא 'תקוע' בין אופציות שונות שאין בהן הכרעה. מן הראוי לציין שבמצב נפש זה 'נתקעים' כותבים כאלה שאינם יכולים להיות 'שלמים עם עצמם' ובשעת-המעשה נפשם חצוייה. מומנט זה חשיבותו מרובה (בין השאר) גם בחקירה קרימינולוגית של הכתב, כי הוא ביטוי להלם ('שוק') שעשוי להעיד על אשמת הכותב (עיין ב'כתב יד ומציאות'). מישהו/י...
 

riki t

New member
הוא מוסיף עוד משהו בכוכבית למטה

ובה הוא מבהיר שתופעת 'השסע הגווני' מצוייה בשילובים מרובי-פנים, אולם עיקר מיבחנה הוא במידה שהיא תופסת בחיי הרגש ובמידת היותה מיפגע בדרך לתיאומם התקין.
 

riki t

New member
אוף, גם בפוטנציה ז' יש ת'קטע הלא ברור

בנושא. זה להעשרה: בפוטנציה ז' הכתב 'השסע-גווני' מתבטא בפער בין הקו האופקי לעומת הקו האנכי, כאשר בקו האופקי יש כהות ואילו בקווים האנכיים (עולים/יורדים) יש חיוורון. כאן מתבטאת מצוקת מחנק של הדחקה ריגושית (בקווים האנכיים) שמסתלפת מרוב אילוץ בחפשה מיפלט גואל בערוצים 'צדדים'- כאשר ה'אני' מדמה למצוא 'הגנה מוצלחת' בפני ירידת ערכים ופחיתות בהערכת עצמו. בחווייתו של האיש מתרחש שילוב של רצונות: לשמור על היוקרה בחברה למרות העצבות שבפנים. (והנה הקטע שלא מובן לי:) תופעות אלה של כתב שסע-גווני משקפות נסיבות מביכות המפלגות את ייחוד הרגשתו העצמית של הכותב. מחמת מצוקת אשמה שדוחקת אותו מבפנים, היא מבצבצת ומתגלה ('מכונת-אמת') מבעד לאותו שסע (הגוונים), שאינו אלא פריצת המצפון הנוקף המאולץ שלא מדעת - מדאגה רבה, היסוס, חשש, חשד ובסך הכל "נשבר לו". ??????
 
לא מספיק שוסע שסע צריך גם שיהיה מפריס פרסה..

מדובר בפקיעה עוויתית של הלחץ, אבל זו תופעה לא שכיחה בעט הכדורי שלנו. הרבה מתופעות הלחץ שאודם מדבר עליהם אופייניות בעיקר לעט הנובע של פעם.
 

riki t

New member
אפשר, אפשר גם לזהות את התופעות בעט כדורי

אם מבינים היטב את התופעות , ההגיון ,המשמעויות ואם מקשרים נכון לשאר המרכיבים, דווקא נושא הלחץ (למרות העט של פעם) זה אחד הדברים הממש מהפנטים בנסיונות הפענוח.
 
'בשורה התחתונה' זו אכן פקיעה עוויתית

של הלחץ שנובעת מתוך מאמץ מוגבר של הזרמת דיו בנתיב 'זר' לטבע האישי, ומשקף "התנגדות כפויה מבפנים". זה נשמע מפחיד אבל סה"כ די פשוט והדוגמא תמחיש זאת. נניח לפנינו קמצן ( טבע אישי ) שמבקש 'בכוח' להזרים דיו בנתיבי רוחב ושמאלה כדי לנסות להיות/להופיע לארג'. זוהי הזרמה מאומצת מעבר ליכולת הפנימית וככל שהפער גדל כך גוברת גם "התנגדות הפנים" ( הטבע הקמצני ) שיוצרת מחדלי רישום, בדומה למנוע שמנסה להאיץ מעבר ליכולת האוטו וכל רגע נשנק ומקרטע. ההשתנקות והקרטוע בדמות עווית רישום, שסע גווני, פקיעה וכד' הם שמסגירים את הסוד - לאוטו אין את היכולת המודגמת, או להיפך, מן הסתם מסתתרים בו מגבלויות כאלה ואחרות שניסו לכסות עליהם באמצעות האצה שלא צלחה.
 
למעשה מדובר במנגנון רפורמטורי

שנעשה בו שימוש מופרז ולכן אנחנו עדים לספיחי ח'. בעצם, מדובר בדרגות וגוונים של כשלי הסתגלות בגין ווירוס שתקע עוגן. גם המונח "איננו שלם עם עצמו", חצוי בדבר, נובע מכך שצד אחד באישיות מזרים אנרגיה/דיו במגמה מסוימת בעוד צד אחר באישיות מתנגד להזרמת אותה האנרגיה ולכן האיש חצוי, מתחבט, נדרש להצדקות, מגזים בכוון א', מחפש עילה לסגת ממגמה קודמת וכד'.
 

riki t

New member
מעניין איך זה מתבטא בחקירה קרימינולוגית,

כלומר: נניח שזיהו את השסע הגווני בכתב ומתחילים לתחקר את האדון או שמחברים אותו למכונת אמת , אז מה...? זה עשוי לתת אינדיקציה לאיך ללחוץ עליו בכדי להוכיח את אשמתו ואו שיסגיר את עצמו, ואו שזה יכול לשדר במכונת האמת איתותי מצוקה כאשר מתחקרים לכיוון מסויים..? וואו...העסק הזה באמת רחב ומורכב וגם מאוד מעניין. הכי מעניין יהיה לנסות להמחיש את זה בדוגמאות כתב, יש לכם משהו בכיוון? ואיפה זה אצל החשב? וגם עדיין לא ירדתי לסוף דעתך אודי מבחינת התיאום או אי התיאום בין הרגש להגיון (שירשרתי לך שם את זה בשאלה שניסיתי לחדד/להבין).
 

riki t

New member
אוקיי, יש לנו את כל הזמן שבעולם להתעסק

עם זה בכיף, נכון?! אני מצרפת לבינתיים את הכתב לכאן כדי שיהיה קל להמשיך מכאן ומקווה שאצליח להתרכז היום כי הראש מתחיל לכאוב עכשיו.... הנה הקובץ לחיפוש :שסעי גוון בקו.
 

riki t

New member
הנה, אני מצרפת קובץ נוסף שבו סימנתי את

המוקדים שזיהיתי, האם אלה שסעי גוון שאליהם אודם מתכוון?
 

riki t

New member
שמתי לב לתופעה מרתקת שנוצרת בחלק

מהמקרים בסמוך לתופעת ה'שסע הגווני', למשל זווית דוקרנית וקווים מכסים (מתיחות, עצבנות, דריכות, כעס, אי שביעות רצון, שנאה, חוסר רצון לשתף פעולה, התנגדות פנימית לאקט, הדחקה של יצר דומיננטי כלשהו וכד')ואפשר ממש לעקוב אחרי מה שמתפתח אחרי. רק לחשוב לאיזה תגליות מרחיקות לכת עשווייה להוביל אותנו התופעה הנ"ל בשילוב בדיקת תופעות נוספות כגון: שסעים ברווחי אותיות, תצובת גדם, גדמים מוזזים, יחסי שיפוד גידום בין תחילת הקו לסיומו, התרווחות/הצטררות רווחי אותיות, התקהות ועוד.
 
תיקון קטן.

אולי זה לא הובהר היטב אבל חשוב לציין שיש דרגות בשסע הגווני, נדמה לי שבכתב של החשב השסע הגווני הוא החריף יותר וממילא מה שנלווה לכך.. בכתבים האחרים זה קיים אבל לא בדרגת עוצמה ועווית עד כי יכול להתקבל רושם של כאילו תיאום מודרג בין הגוונים ולא כך הוא. המונח "שסע" בא לציין מחיצה וקונטרסט, ולכן יתכן שבדוגמאות האחרות שהפניתי אליהן, היות שזה בדרגה פחותה מכך אולי יש לכך מינוח שונה. העקרון והרעיון בכל המקרים דומה. עוד נקודה, היות שמחדל הרישום בשסע העוויתי בדרגות הגבוהות הוא עוויתי עד כדי פקיעה, נוצר מחדל רישום שמעיב על יכולת העיצוב ועד כדי פגיעה בקריאות. שוב, יש בכתב של החשב.
 
ריקי, זה נושא חשוב ומורכב, וכרגיל הסבריו

של אודם רק מסבכים את החיים למי שמנסה להבין זאת. אשתדל למצוא זמן לכך אבל אני לא מבטיח שאני אהיה ברור יותר. ובינתיים, נדמה לי שניתן לזהות תופעה כזו בכתב של החשב שכתב ידו למטה ואולי ניקח את המשפט האחרון שהבאת, בשינוי קל: במידה שהיא מתייחסת לחיי הרגש יש בה מיפגע בדרך לתיאום התקין. או: חוסר תיאום בין דרישת הרגש/היצר לבין ההיגיון. נניח, הרגש/היצר/הדחף דוחף להתנהגות א' ( דחף שמקורו בשנאה ולחץ להרוג את.. סבתא ) ואילו בהיגיון הוא קושר את ההתנהגות הזו לסבות חיצוניות ( הסבתא מסכנת את הסביבה לכן חייבים להורגה ). ואולי, שנאה יוקדת אובססיבית לחסל פוליטית את האזרח א' ( לא שאני מתנגד לכך, רק חסר שימצאו שסע כזה גם אצלי ) ואילו בהיגיון, חייבים להעיף אותו כי הוא מזיק ומשחית כל חלקה טובה ורע למדינה. לחלק הראשון במשוואה מאגר אנרגיות שאיננו כלה וזה יכול להסביר מאבקים אובססיביים, משפטיים ואחרים שאנשים מנהלים שנים, כאשר מזמן אין היגיון וטעם בדבר ולעתים גם שכרם נופל לבסוף מהעלויות הגבוהות שהיו להם במרוצת השנים. כאמור, זה רק קמצוץ פיקנטרי מהנושא הזה.
 

riki t

New member
היי אודי, קודם כל תודה על ההסבר

שנית - היית ברור יותר מאודם וזה מאוד מסייע. בקשר לכתב של החשב- תעזור לי רגע למצוא שם את השסע הגווני? בקשר להסבר שנתת- האם מדובר בחוסר תיאום בין דרישת הרגש/היצר לבין ההגיון, ואו שמדובר בשכנועים הגיוניים פנימיים (לא אובייקיבים/מציאותיים )שמצדיקים את תחושת הרגש/היצר באותו מומנט ועשויים להביא למהלך לא תקין? קצת סיבכתי והסתבכתי...וגם גזלתי מזמן יקר שלך, זה לא כזה דחוף, כשיהיה לך זמן אשמח בכייף להתעמק יותר ולהבין, תודות.
 

riki t

New member
תודה על החומר אודי, הוא אכן מבהיר את התופעה

והמשמעויות טוב יותר,שיהיה יום נעים לכולנו, ביי.
 

riki t

New member
גאיה, אני אמשיך איתך כאן בכדי

לכבד את בקשתה של יעל שבחרה לסיים בדרך דיי מפצה. אז איפה היינו...? כתבת שעברת דברים גרועים מאלה תוך הסתערויות של האחרים עלייך, הסתערות של החברים כאן, וכן- אני זוכרת את אחד המקרים שבהם גם אני לא קיבלתי את העמדה בה הצגת אז את הדברים למרות שהיו לך דברים חכמים מאוד לומר אז, אבל כזכור לי התחלת להתפרס על כיוונים נוספים שלא היו לעיניין, ואני גם לא בדיעה שכדאי לחזור לזה כרגע, מה שבכל אופן אני כן זוכרת זה שאודי היה זה שבא והגן עלייך אז, ואני בטוחה שאם תיכנסי לרגע לאותה סיטואציה של אז , אז תוכלי לחוש שוב את אותה תחושה שליוותה אותך כשהתקוממנו כנגדך ומנגד את אותה תחושה מלבבת שליוותה אותך כשאודי הגן עלייך והציג את נק' האור שבך, ולזה אני מתכוונת במה שכתבתי לך מקודם על החבר שלנו כי19. אני חושבת שהפורום הוא גם כן לאנשים עדינים, אין מה לעשות ולא כולנו בנויים אותו דבר , וכמו שבחיים אנחנו מתמודדים עם כל מיני אז גם כאן, יש עדינים יותר ויש עדינים פחות, אבל בטח שלא אחליט להיות למשל לא עדינה , לא-רגישה וביקורתית בשל העובדה שחלק מאיתנו בוחרים לנהוג בצורה שלא הכי מקובלת עליי. והאמת - עדיין לא מצאתי את המקום והרגע הנכונים בכדי להעיר על דברים שקצת צורמים בגישות מוקצנת של כאלה או אחרים אצלינו , זה לא דבר הכי נעים או נוח להיכנס לזה סתם ופתאום, עוד יגיע הזמן שנוכל ללבן גם את זה ובראש פתוח ובונה , כי גם אני סה"כ אחת כזאת שהכי הכי לא אוהבת להיכנס לעימותים/וויכוחים. בקשר לדוגמאות לגישה פחות שוללנית , לא יודעת כרגע , רק יודעת לומר שיש דברים שאני לא חושבת שהיה ראוי להיכנס אליהם בגוף השרשור הספציפי ולפעמים יש דברים שאפשר גם להעיר עליהם במסרים , בכל אופן צריך לזכור שכי 19 למשל כן עשה משהו, כן השקיע, כן החליט לבדוק את כתב ידה ולנסות לסייע לה בבחירת התחום המתאים, וזה לא הוגן לבוא ולקטול מבלי שאנחנו בעצם לא השקענו בכתב.
 

riki t

New member
לאודי ולמי שיודע/ת...

אמממ...אני אפילו לא יודעת איך אצליח לנסח את השאלה בצורה שתהיה מובנת גם לי... יש לכם דוגמא טובה לסיטואציה אפשרית שבה 'נציג' של פוטנציה ה' עשוי להיתקל במצב שבו הוא לא יכול לעבור לסדר היום בשל קושי להתעלם מהקונפליקטים שלו , וע"כ הוא 'פוסח על שתי הסעיפים' מבלי יכולת להכריע בינהם? אוף , הסתבכתי כבר בתוך השאלה של עצמי ולא ממש מבינה אותה, אבל כן רוצה להבין דרך דוגמא טובה למה מתכוון המשורר. הנה שוב הפיסקה שעליה הסתמכתי, אולי היא יותר ברורה מהשאלה שלי: "....במחיצה הזו שבין הכהות לחיוורון של הקו משתקף פער ריגושי חמור שיש בו כדי להניא את החוויה מלגשר בינהם. הכותב נמצא במצב שהוא לא יכול/מוכן 'לעבור לסדר היום'. הבעיה שבפניה הוא ניצב נחווית אצלו דו-חזיתית וניגודיה הפנימיים חריפים לו מכדי להתעלם מהם, הוא גם איננו רואה כיצד לפשר בינהם. אי לכךהוא 'פוסח על שתי הסעיפים' כשהוא 'תקוע' בין אופציות שונות שאין בהן הכרעה...".
 
למעלה