שני הביריון-הצטיידו בסוללות ומים !

שני הביריון-הצטיידו בסוללות ומים !

ביריוני מפא"י שוב חוזרים. לו אני ראש-ממשלה-הייתי מכריז בעקבות זאת על מצב חירום במשק. מגייס את הצבא-לאספקת שירותי חירום ועוצר את שני על איומים בחבלה. עם מחבלים-כמו עם מחבלים.
 
למעלה