שנים אחרי הנפקה מודיעה חברה על ניכיון מטורף חצי ושליש

gili667

Member
מהמעט שאני יודע - הניכיון הוא רווח מבחינת הרשויות

ולכן תשלם מס על הניכיון כאילו זו היתה ריבית משולמת
&nbsp
דהינו בנוסף לרווח האמיתי שהנך צובר הרי מבחינת הרשויות הניכיון הוא רווח חבוי בגין הקרן ועליו משלמים בעת הפדיון
&nbsp
זהו מס נוסף על הרווח הרגיל שנוצר לך
&nbsp
דוגמא: קנית אגח במחיר 90 האגח נפרע במחיר 110 + 8 ריבית
&nbsp
אם הניכיון הוא 50% אזי בגין הקרן 110 יראו 55 כרווח [50%] ועליו תשלם מס 25% [או 15 באגח לא צמוד] - דהינו יהיה מס ניכיון בגובה של כמעט 14 אגורות - זה בנוספ למס רווחי הון על הפרשי שער ובגין הריבית
&nbsp
אינני רו"ח , היות והניכיון הוא בשעורים גבוהים מאד מומלץ להתיעץ עם גורם מקצועי לפני כן , התשואה של האגח מאד קורצת כעת וכמדומני במסגרת הליכים מול האגח החברה תגדיל את הריבית בלמעלה מאחוז - מה שהפך את האגח הארוך לכאורה למאד אטרקטיבי
 
למעלה