שנה טובה

שנה טובה

שנה טובה לכולכם מי יתן וזו תיהיה שנת שלום ןשתיפסק כבר הלחמימה ותבוא האהבה שמיים כחולים
 
למעלה