שנה טובה לחברי הפורום

שנה טובה לחברי הפורום

בתמונה ברכות שנשלחו לפני השואה
משנת 1936
המצולמים נספו השואה 
למעלה