שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג

שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג
שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג הסעות אנו לא מסכימים להמלצות שירות המבחן. הנאשם הודה והורשע על פי סעיף 361 , השאיר ילד ללא השגחה, הוא סיכן את חייו של הילד במקרה הנדון לא מדובר בנאשם שטעה או שכח או לא שם לב, מדובר בנאשם שהשאיר את ילד מתוך רצונו החופשי לדוגמא חופשית לרשלנות. הנאשם הותיראת הילד ברכב פתוח, על הכביש, תוך חשיפתולכל הסכנות הכרוכות בכך ובתוך שטח בית חולים פסיכיאטרי. מדובר בילד בן 4.5 קשה לתאר איזה נזק ואיזה מזל היה לילד באותו יום האירוע החל בשעה 14:00 , באותו זמן הנאשם נטש את הילד ברחבת בית החולים במשך 25 דקות לפחות הסתובב הילד עד שנאסף במקרה על ידי אחות בית חולים כל אותו זמן הסתובב פעוט בן 4.5 במסדרונות ובחצרות בית חולים פסיכיאטרי שחשוף לסכנות הכביש ובטח שזה לא סביבתו הטבעית. הנאשם טען שהוא חלפו 5, 6 דקות עד שהוא חזר הדבר אינו נכון על פי הודעתה של אחת העובדות שאספה את הילד לקח שעה עד שהוא חזר. למרות שהתסקיר חיובי אך מדובר במקרה של חוסר אחריות, קלות דעת בלתי נסבלת ובלתי נסלחת על ידי משפחתו של הפעוט כלפי מי שהותי רתינוק ללא השגחה במשך שעה חשוף לכל תחלואי החברה וחוזר לאוספו כאילו כלום. בתיק זה יש עוד שני פרמטרים שאני מבקש לקחת בחשבון, האחד הורה הילד והורים האחרים שהפקירואלת ילדם. על דעתו הצלולה נטש את הילד. הפרמטר השני הפעוט שנמצא במצב של בכי קורע לב. אין הדעת צלקות נפשיות אחרי מקרה כזה. חומרת המעשה מדברת בעד עצמה. לשיטתנו מדובר בתיקשבמקרה רגיל היינו מבקשים מאסר בפועל והחמרה עם הנאשם אולם לאור עברו הנקי של הנאשם והתסקיר של שירות המבחן אנו מבקשים שבית המשפט ישית על הנאשם מאסר בפועל ועבודות שירות , מאסר על תנאי וקנס למתלוננת. לכן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 18 חודשי מאסר מתוכם 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעובדות שירות על פי חוות דעת הממונה. אני מוצא לנכון להדגיש כאן ועכשיו כי לא הייתי מהסס להטיל על הנאשם עונש חמור הרבה יותר אם לא היה תסקיר חיובי של שירות המבחן והנאשם לא היה בעל אישיות נורמטיבית ושומרת חוק למעט מעידה זו כפי שמעד כאן. היתרה 14 חודש עונש מאסר מותנה למשך 24 חודש החל מהיום על העבירה בה הורשע. ב. הנאשם ישלם פיצוי כספי למתלונן שיופקד בקרן מיוחדת , בפיקוח אפוטרופוס הכללי ובפיצוי יעשה שימוש אך ורק לטובת המתלונן עצמו אישית אם וכאשר יזקק לטיפול נפשי או טיפול מסייע בעקבות החוויה הקשה אותה חווה לאחר שננטש שלא בטובתו בשטח בית חולים לחולי נפש או לכל מטרה אחרת , לטובת הקטין בלבד הכל על פי שיקול דעת האפוטורופוס הכללי. פ02\5159
 

TDR

New member
חברות פירטיות מתחילות בענישה מגוככת

שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג
שנה חצי (4 חודשים - עבודות) לנהג הסעות אנו לא מסכימים להמלצות שירות המבחן. הנאשם הודה והורשע על פי סעיף 361 , השאיר ילד ללא השגחה, הוא סיכן את חייו של הילד במקרה הנדון לא מדובר בנאשם שטעה או שכח או לא שם לב, מדובר בנאשם שהשאיר את ילד מתוך רצונו החופשי לדוגמא חופשית לרשלנות. הנאשם הותיראת הילד ברכב פתוח, על הכביש, תוך חשיפתולכל הסכנות הכרוכות בכך ובתוך שטח בית חולים פסיכיאטרי. מדובר בילד בן 4.5 קשה לתאר איזה נזק ואיזה מזל היה לילד באותו יום האירוע החל בשעה 14:00 , באותו זמן הנאשם נטש את הילד ברחבת בית החולים במשך 25 דקות לפחות הסתובב הילד עד שנאסף במקרה על ידי אחות בית חולים כל אותו זמן הסתובב פעוט בן 4.5 במסדרונות ובחצרות בית חולים פסיכיאטרי שחשוף לסכנות הכביש ובטח שזה לא סביבתו הטבעית. הנאשם טען שהוא חלפו 5, 6 דקות עד שהוא חזר הדבר אינו נכון על פי הודעתה של אחת העובדות שאספה את הילד לקח שעה עד שהוא חזר. למרות שהתסקיר חיובי אך מדובר במקרה של חוסר אחריות, קלות דעת בלתי נסבלת ובלתי נסלחת על ידי משפחתו של הפעוט כלפי מי שהותי רתינוק ללא השגחה במשך שעה חשוף לכל תחלואי החברה וחוזר לאוספו כאילו כלום. בתיק זה יש עוד שני פרמטרים שאני מבקש לקחת בחשבון, האחד הורה הילד והורים האחרים שהפקירואלת ילדם. על דעתו הצלולה נטש את הילד. הפרמטר השני הפעוט שנמצא במצב של בכי קורע לב. אין הדעת צלקות נפשיות אחרי מקרה כזה. חומרת המעשה מדברת בעד עצמה. לשיטתנו מדובר בתיקשבמקרה רגיל היינו מבקשים מאסר בפועל והחמרה עם הנאשם אולם לאור עברו הנקי של הנאשם והתסקיר של שירות המבחן אנו מבקשים שבית המשפט ישית על הנאשם מאסר בפועל ועבודות שירות , מאסר על תנאי וקנס למתלוננת. לכן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 18 חודשי מאסר מתוכם 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעובדות שירות על פי חוות דעת הממונה. אני מוצא לנכון להדגיש כאן ועכשיו כי לא הייתי מהסס להטיל על הנאשם עונש חמור הרבה יותר אם לא היה תסקיר חיובי של שירות המבחן והנאשם לא היה בעל אישיות נורמטיבית ושומרת חוק למעט מעידה זו כפי שמעד כאן. היתרה 14 חודש עונש מאסר מותנה למשך 24 חודש החל מהיום על העבירה בה הורשע. ב. הנאשם ישלם פיצוי כספי למתלונן שיופקד בקרן מיוחדת , בפיקוח אפוטרופוס הכללי ובפיצוי יעשה שימוש אך ורק לטובת המתלונן עצמו אישית אם וכאשר יזקק לטיפול נפשי או טיפול מסייע בעקבות החוויה הקשה אותה חווה לאחר שננטש שלא בטובתו בשטח בית חולים לחולי נפש או לכל מטרה אחרת , לטובת הקטין בלבד הכל על פי שיקול דעת האפוטורופוס הכללי. פ02\5159
חברות פירטיות מתחילות בענישה מגוככת
מה הפלא שהכל פרטצ' כל אחד מקים חברה להסעות, אין אכיפה, אין קצין בטיחות מוניות חפריי הם נורמה וכך נראה ענף ההסעות כולו. ענישה כבדה ופיקוח רציני של משה"ת היו מוציאים מהשוק את כל החובבנים אגב מי יודע כמה פקחי תח"צ יש למשרד התחבורה באזור הצפון ? קדימה לעבודה !!! מצפה לתשובות
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה