שנה חדשה טובה לכולם!

שנה חדשה טובה לכולם!

ובעיקר לאמפריה החולונית תענו לי גם מי מתכונן לבוא מול הכח בחוץ כי אני אהיה שם !
 
למעלה