שמעתי שיחה בריצת בוקר

היא הלכה ככה:
סבהמנחסמלבחהמנלסבחמ ביבייייייייייייייי (קוצר נשימה)
זסבצהךלצגלחכיןפגדחחחכ ביבייייייייייייייי (קוצר נשימה)
פם'ןקראלכעחגמהיגךלבתל ביבייייייייייייייי (קוצר נשימה)
וכו'
לא עיניינו את הדובר לא הדשא ולא הציפורים, לא הכוסיות ולא הגברברים אף אחד אחר חוץ מ...ביבייייייייייייי (קוצר נשימה).
 
למעלה