שמעון פרס - צא עכשיו מהממשלה!

אדם קלר1

New member
שמעון פרס - צא עכשיו מהממשלה!

תנועת גוש שלום קוראת לשר החוץ שמעון פרס לצאת מיד מממשלת האסון של שרון ולסייע להוציא ממנה את מפלגת העבודה. "זוהי ההזדמנות האחרונה שלך לכפר על הנזק האדיר שגרמת בשנה וחצי של שירות נאמן לאריאל שרון, מחריב השלום ומערער יסודותיה של מדינת ישראל. זוהי ההזדמנות האחרונה שלך להיזכר בהיסטוריה כאיש של שלום ולא כעבדו הנרצע של שרון" כותב גוש שלום אל שר החוץ. במכתב ששיגר גוש שלום לפרס צוטטו דברי התגובה של פרס של שר החוץ לנאום בוש, אשר פורסמו היום בעיתון ידיעות אחרונות: "הנשיא בוש עושה שגיאה פטאלית. זוהי שגיאה פטאלית להתנות את הקמת המדינה הפלסטינית בשינוי בהנהגה הפלסטינית. 35 שנה ערפאת מוביל את העם הפלסטיני ומחזיק אותו מעל המים בזירה הבינלאומית. לא, לא ניתן לסלק אותו כך בהינף של נאום אחד. כגודל הציפיות מהנאום, כך התהום אליה ישקע האזור. צפוי מרחץ דמים". "דבריך אלה נכונים ומדויקים, כולל האזהרה מפני מרחץ דמים – אולם אין להם כל ערך וכל משמעות בעודך ממשיך לשבת בממשלה ולשאת באחריות למדיניותה הרת האסון, וביודעך כי השפעתך על מדיניות הממשלה שואפת לאפס. הפסק להיות משרת של מדיניות שכבר המיטה אסון בטחוני וכלכלי על אזרחי ישראל ואשר מאיימת להביא לאסון כבד פי כמה וכמה על המדינה ועל האזור כולו. קום וצא עכשיו מן הממשלה, קום והפעל את כל שנותר מהשפעתך ויוקרתך כדי לשכנע את דעת הקהל הישראלית והאמריקאית בעומק התהום אליה האזור מתדרדר לנוכח מדיניות כיבוש השטחים מחדש של אריאל שרון, והגיבוי המלא המעניק הנשיא בוש למדיניות זאת". גוש שלום קורא לשמעון פרס, עם צאתו מהממשלה, להיפגש עם ערפאת, כנציגו הנבחר של העם הפלסטיני, ולקיים מסעות הסברה בארץ ובעולם כדי לערער את מעמדה של ממשלת שרון ולגרום לנפילתה המהירה, ולחזרתה של מדינת ישראל אל דרך השלום.
 
למעלה