שמחות במשפחת אבוחצירא:

שמחות במשפחת אבוחצירא:

שני שמחות במשפחת אבוחצירא :אמש סגר ווארט הבן של רבי יחיאל אבוחצירא רבה של רמלה עם בת המקובל האלקי רבי יקותיאל אבוחצירא.בשמחה השניה:סגר ווארט הנכד של רבי ברוך אבוחצירא יעקב .בן הרב יהודה אבוחצירא מנכל מוסדות הבבא סאלי שיהיה בשמחות כל עם ישראל אמן
 
למעלה