שלומי שבת ישיר היום את ההמנון במשחק ישראל-יון

למעלה