שלומית בת דברי

מדרש רבה אומר שהמצרי הוציא את דתן בעלה של שלומית בת דברי לעבודה ואז המצרי בא לבית של בעלה של שלומית בת דברי ואנס את שלומית בת דברי ואז בעלה של שלומית בת דברי חזר לביתו וראה את המצרי ואז המצרי היכה אותו וביקש להרגו ואז משה רבנו ראה את המצרי מכה את בעלה של שלומית בת דברי והוא הורג את המצרי פרקי דרבי אליעזר אומר שבן בנו של דן התחתן עם שלומית בת דברי ובליל נישואיהם בן בנו של דן נרצח ושלומית בת דברי נאנסה נשים לב שיש סתירה בין מדרש רבה לפרקי דרבי אליעזר מי היה בעלה של שלומית בת דברי דתן או בן בנו של דן אז התשובה היא שדתן ובן בנו של דן זה אותו אדם כלומר דתן זה בן בנו של דן ואז יוצא מפה שהמצרי באמת לא הרג את בן בנו של דן אלא המצרי היכה את בן בנו של דן וביקש להרגו ומחשבת גוי הקב"ה מצרפה למעשה כמו שאמר רש"י על הפסוק ארמי אובד אבי ואז משה רבנו הציל את בן בנו של דן בכך שהוא הרג את המצרי מדרש רבה אומר שהאיש העברי היה דתן בעלה של שלומית בת דברי ופרקי דרבי אליעזר אומר שהאיש העברי היה איש משבט לוי מבני הקהתי לאחר שאמרנו שדתן בעלה של שלומית בת דברי זה בן בנו של דן צריך לומר שבן בנו של דן היה גם משבט לוי וכך מדרש רבה לא חולק על הפרקי דרבי אליעזר בספר הזוהר נאמר שלאחר שהמצרי אנס את שלומית בת דברי בעלה של שלומית בת דברי גירש אותה ונשא אישה אחרת ומאותה אישה אחרת נולד ילד שנקרא בתורה האיש הישראלי שזה אותו איש ישראלי שרב עם הבן של שלומית בת דברי שאביו הוא המצרי שהרג משה רבנו ובמקום אחר בספר הזוהר נאמר שהאיש הישראלי זה בעלה של שלומית בת דברי אלא צריך לומר שאותו איש ישראלי שזה בנו של בעלה של שלומית בת דברי מאישה אחרת היה נחשב כבעלה של שלומית בת דברי
 
למעלה