שלום

שלום

הנני עובד שפוטר לאחר שנה וחצי ממקום עבודתו. אני מבקש לחשב את הסכום שמעסיקי לשעבר אמור לשלם, אם הוא אמור לשלם, עבור קרן פנסיה (שלא נפתחה), ואת תעריף דמי החגים (האם דמי חגים משולמים לאלה שלא עובדים בחגים או לאלה העובדים בחגים?). תודה
 

מדון

New member
חוזר על שאלתי מה סיבת החישוב

אי תשלום הלנה שכר הלנת פיצויים האם מדובר עחל חגים כמו חג וערב חג או גם על חול המועד כמה זמן לא שולם הכסף
 
תשובה

סיבת החישוב היא פיטורין. פנסיה, דמי חגים ושאר התנאים הסוציאליים לא שולמו מיום תחילת עבודתי, במשך שנה וחצי, עד יום פיטוריי, תחילת השנה הנוכחית. מדובר על דמי חגים : סוכות, פסח, כיפורים, עצמאות ושבועות, אך אלה חושבו. הדבר היחיד שאני מעוניין לחשב הוא דמי הפנסיה, שאותם אני אמור לתבוע עם שאר הסכום המגיע לי.
 
למעלה