שלום, תקנו לי את הטעויות בבקשה

שלום, תקנו לי את הטעויות בבקשה

Following the letter which I have sent you a week ago concerning Business opportunity in Israel, I would like to be your authorized agent in Israel and have an agreement with you for the current and future customers,which I will refer to you. For the begining, below is the first RFQ from a potential customer in Israel, תודה
 

LiranTheWizard

New member
ניסוח מחודש

Following my letter I sent you a week ago, regarding business opportunities in Israel, I would like to represent you and become an authorized agent. Please advice on the specific agreement terms and the way by which you prefer I will refer potential customers to you. Attached below, as a start, is a first RFQ from a potential customer. אני מקווה שזה ניסוח בהיר. לא ממש יוצא לי לנסח מכתבים...
 
למעלה