שלום , שוב זקוק לעזרתכם , עדין תקוע

p i x e l

New member
שלום , שוב זקוק לעזרתכם , עדין תקוע

עם עידכון קובץ XML , האם הדרך שלהלן היא נכונה? ולמה הוא לא יוצר גם את ה NODE פתיחה..?
XmlDocument doc = new XmlDocument(); doc.Load("C:/Inetpub/wwwroot/lesson1/dbtest.xml"); // Create a new element and add it to the document. XmlElement elem = doc.CreateElement("usersList"); XmlDocumentFragment docFrag = doc.CreateDocumentFragment(); //הוספת ID docFrag.InnerXml ="<id>" + count + "</id>"; doc.DocumentElement.AppendChild(docFrag); ControlCollection cc = new ControlCollection(this); foreach(Control ctb in Form1.Controls) { if (ctb.GetType().ToString() == "System.Web.UI.WebControls.TextBox") { Response.Write( ((TextBox)ctb).Text); string data = ((TextBox)ctb).Text; string elemName = ((TextBox)ctb).ID; docFrag.InnerXml ="<"+ elemName + ">" +data+ "</" + elemName +">"; //Add the children of the document fragment to the //original document. doc.DocumentElement.AppendChild(docFrag); } } doc.DocumentElement.AppendChild(elem); doc.Save("C:/Inetpub/wwwroot/lesson1/dbtest.xml");​
 

p i x e l

New member
הטעות הייתה בהוספת הNODE , שיניתי

והקוד עובד... תודה,
 

p i x e l

New member
עכשיו משום מה אני לא מצליח

להפוך את ה INNET TEXT של ה NODE ל INT ...,
doc.Load("C:/Inetpub/wwwroot/lesson1/dbtest.xml"); XmlElement xl = doc.DocumentElement; XmlNode currNode = xl.LastChild; counter = Convert.ToInt32(currNode.FirstChild.InnerText.ToString()) ; counter = counter + 1;​
 
למעלה