שלום רב יש לי שאלה לגבי זכויותי.

אור אלה

New member
שלום רב יש לי שאלה לגבי זכויותי.

אני מקבלת קיצבת זיקנה. דיווחתי להם שיש לי דירה שאני משכירה, והם בבטוח לאומי רוצים העתק חוזה. שכר הדירה שאני מקבלת הוא 3.100 ש"ח, האם בעקבות זה הם יכולים לפגוע בי בזכויות פנסית הזיקנה ?
 

cוורנה1

New member
קצבת זקנה והכנסות משכר דירה "מי שיש לו הכנסות שלא מעבודה (בלבד) - אם הכנסתך שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 13,104 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) ליחיד או 17,472 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) לזוג (ההכנסה המרבית כפול 3) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה. - אם הכנסתך שלא מעבודה גבוהה מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתך. מי שיש לו הכנסה מעבודה וגם שלא מעבודה - אם הכנסתך מעבודה נמוכה מ- 4,368 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) ליחיד או 5,824 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) לזוג (ההכנסה המרבית), וההכנסות שלך שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכות מ- 8,736 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) ליחיד או 11,648 ש"ח (החל ב- 01.01.2008) לזוג (פעמיים ההכנסה המרבית) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה. אם הכנסותיך גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך. ראי הקישור המלא: תנאי זכאות - מבחן הכנסות בגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה ../images/Emo50.gif
 
למעלה