שלום רב, יצרתי דפ ASP של הודעות

lj101

New member
שלום רב, יצרתי דפ ASP של הודעות

בתא השני הגדול יותר צריך להיות מלל מסויים שנקלט מתוך טבלה הבעיה היא שזה משבש לי את כל התצוגה ועוד יותר גרוע כאשר יהיה מלל ארוך יותר מגבולות התא (ואני לא מעוניין לשנות את הגודל בכללי) ניסתי כל מיני דרכים ולא הצלחתי. עוד בעיה קטנה גם כאשר הכל מוגדר ב-% כולל ה-X של סגירת החלון ומשנים את גודל הדפדפן התמונה אינה משנה את הגודל שלה ב-% אולי תוכלו לעזור לי. רצ"ב הקוד בברכה LJ101
<html dir="rtl"> <head> <script type="text/javascript"> var dragobjekt = null; var dragx = 0; var dragy = 0; var posx = 0; var posy = 0; function draginit() { document.onmousemove = drag; document.onmouseup = dragstop; } function dragstart(element) { dragobjekt = element; dragx = posx - dragobjekt.offsetLeft; dragy = posy - dragobjekt.offsetTop; } function dragstop() { dragobjekt=null; } function drag(ereignis) { //Wird aufgerufen, wenn die Maus bewegt wird und bewegt bei Bedarf das Objekt. posx = document.all ? window.event.clientX : ereignis.pageX; posy = document.all ? window.event.clientY : ereignis.pageY; if(dragobjekt != null) { dragobjekt.style.left = (posx - dragx) + "px"; dragobjekt.style.top = (posy - dragy) + "px"; } } </script> <script type="text/vbscript"> sub Msg() DivWindow.style.visibility="hidden" end sub </script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255"> <style type="text/css"> #DivWindow {Z-INDEX: 0; POSITION: absolute; visibility: visible; cursor: hand; height: 70%; width: 90%; top: 15%; left: 5%; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=0, xray=0, mirror=0, invert=0, opacity=1, rotation=0);} .TextAlignMiddle {vertical-align:sub;} </style> <title></title> </head> <body onload="draginit()"> <div id="DivWindow" onmousedown="dragstart(this)"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height="100%" align=right border=0> <TR> <TD width=100% height=10% style="z-index: 2" onmousedown="dragstart(this)"> <table style="POSITION: absolute;" dir="rtl" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td style="z-index: 1;text-align:center; color: #FFFFFF; font-weight: bold;" height="100%" width="100%"><img align=right onclick="msg()" src="pics/close-px.jpg" alt="סגור חלון" height="100%" ><span class='TextAlignMiddle'> דבר מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור </span></td> </tr></table> <img src="pics/head-px.jpg" height="100%" width="100%"> </TR> <TR> <TD style="FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha( style=3,opacity=25,finishOpacity=100,startX=0,finishX=100,startY=100,finishY=0); FONT: bold 9pt/1.3 verdana; WIDTH: 305px; COLOR: darkred; HEIGHT: 150px; BACKGROUND-COLOR: skyblue"> כאן צריך להיות המלל, לפעמים ארוך ולפעמים קצר אבל גודל התא לא צריך להשתנות אולי צריה להיות אפשרות גלילה </TD></TR></TABLE> </div> </table></TD> </body> </html>​
 

lj101

New member
חברים יקרים

אני עדיין זקוק לעזרתכם ? אולי מישהו יתן כיוון לבדיקה או היכן הטעות שלי. בברכה LJ101
 

Trranger

New member
אנלא הולך לקורא את הקוד הזה

תצמצם לשורות הרלוונטיות בלבד
 

lj101

New member
אוקי ציקפתי קוד מקוצר רק של

אותו החלון שאמור להפתח
<div id="DivWindow" onmousedown="dragstart(this)"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height="100%" align=right border=0> <TR> <TD width=100% height=10% style="z-index: 2" onmousedown="dragstart(this)"> <table style="POSITION: absolute;" dir="rtl" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tr> <td style="z-index: 1;text-align:center; color: #FFFFFF; font-weight: bold;" height="100%" width="100%"><img align=right onclick="msg()" src="pics/close-px.jpg" alt="סגור חלון" height="100%" ><span class='TextAlignMiddle'> דבר מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור </span></td> </tr></table> <img src="pics/head-px.jpg" height="100%" width="100%"> </TR> <TR> <TD style="FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha( style=3,opacity=25,finishOpacity=100,startX=0,finishX=100,startY=100,finishY=0); FONT: bold 9pt/1.3 verdana; WIDTH: 305px; COLOR: darkred; HEIGHT: 150px; BACKGROUND-COLOR: skyblue"> כאן צריך להיות המלל, לפעמים ארוך ולפעמים קצר אבל גודל התא לא צריך להשתנות אולי צריה להיות אפשרות גלילה </TD></TR></TABLE> </div> </table></TD>​
הבעיה שלי היא שאני רוצה לקלוט מלל מתוך טבלה ולפעמים המלל ארוך, אז השאלה היא איך ניתן לעשות זאת מבלי לשנות את מידות המלון שנפתח אשמח לקבל כיוונים לפתרון הבעיה. בברכה LJ101
 
למעלה