שלום עליכם, איך בין דא

yaely2

New member
מנהל
שלום עליכם, איך בין דא../images/Emo104.gif

שלום עליכם, א מונאט האב איך שפאצירט, א מונאט האב איך זאך געבענקט. ווייגס אהיים, אין דער עראפלאן האב איך זאך דערמאנט אין מיין מאמעס ליד. "אהיים, ישראל´קל אהיים, אין דיין שיינעם לאנד אריין, גיי פארזעץ דאס לעצטע העמד, נאר ניט זיין אין דעם פרעמד, אהיים................." אפילו איך האב געזיין די יידן לייבן ווא זיי לייבן האבי נישט דא מיין הארץ ציט נאר אהער
 
שלום-עליכם ../images/Emo24.gif

גאָט צו דאַנקען אַז ביסט נישט דערטקונקען געוואָרן.... האָסט געהאַקט אַ לעבן ? דערצייל... אַוווּ ביסטו געווען אין אונגאַרן ? אין בודאַפּעסט ? איך האָב געהערט אַז ס´איז די שענסטע שטאָט אין דער וועלט, איז דען דאָס ריכטיק ? ווי דו קענסט פֿאַרשטיין זענען מיר נישט געשלאָפֿן און ס´איז דאָ נײַע לידער אויף ייִדיש אַז ס´איז ממש אַ מחיה.
 

yaely2

New member
מנהל
א דא בין איך געוויין../images/Emo160.gif

שלום, איך בין געוויין אין עיירופע,אין אפאר פלעצער. אין עסטרייך,איטלייע, שווייץ, צ´עכן, אונד צום לעצטן אין אונגארן. איך האב אזא הנאה געהאט איר קענטזאך נישט פארשטעלן. בודפשט איז שטארק שיין, אבר פראג אויך, אן שוויץ אוודע, אייב איר פרייגט מיר, די שענסטע שטאט אין די וועלט איז "סיאטל" אין וושינגטון סטייט אין אמריקע יעל
 

לוו

New member
מה פתאום ?

האסט געשריבן אז " די שענסטע שטאט אין די וועלט איז "סיאטל" אין וושינגטון סטייט אין אמריקע " איך וויס נישט וועלכע שטאט אין די וועלט איז די שענסטע , אבער דאס וויס איך פאר זעכער , איז "סן פרנסיסקו" (במדינת קליפורניה ) איז די שענסטע שטאט אין די פאראייניגטע שטאאטען , אין נישט "סיאטל" , אגב ביסטי שוין דארט אויך געווען (פאראייניגטע שטאאטען) ? אויב יא ווען ? אויף ווי לאנג ? אין וואס האסטי געטין דארט ? וברוך השב לפורומינו
 

yaely2

New member
מנהל
אוי סיאטל, סיאטל../images/Emo25.gif

שלום איך בין געוועיין אין אמעריקע אפאר מאל. איך בין געוועיין אין סן פרנציסקו אבר איך מיין (לויט מיין מיינונג) אז סיאטל איז אסאך שענער
 

grinberg

New member
וואו עליכם השלום ../images/Emo65.gif

מיר האָבן זייער געוואַרט אויף דיר, האָסט דא שטאַרק אויסגעפעלט, ווי איז געווען אין שוויַיץ?
 

yaely2

New member
מנהל
אלע פלעצער../images/Emo42.gif

שלום, עס איז געוויין זער שיין אונד פול, דארטן בין איך געוויין נאר אפאר טייג. ווא איך האב געהאט א געלייגנהייט בין איך אריין אין אן אינטרנט קפה אונד זיין וואס איר שרייבט.
 
למעלה