שלום לכולם

נטלי 5

New member
שלום לכולם

אני צריכה עזרה מן הבנים של פורום זה יש לי עבודת מחקר בסוציולוגיה ואני צריכה עשרים בנים שיענו לי על הסקר הבא 1.כיצד את/ה בדרך כלל מגיב/ה כאשר הורייך מגבילים אותך בשעת חזרה מפעילות כלשהי? א.את/ה נשמע/ת להם. ב.את/ה מתנגד/ת להם. ג.את/ה נשמע/ת להם בדרך כלל. ד.הם לא אחראיים על כך. 2.במידה והורייך קרקעו או אסרו עלייך להשתמש באינטרנט למשך שבוע , והם לא נמצאים בסביבה, האם תישמע/י להם? א.תמיד ב.תלוי על מה נענשתי. ג.כלל וכלל לא. ד.במקרים מסויימים הוריי מוותרים. 3.האם הורייך נוהגים לבחור את חברייך? א.במידה רבה. ב.בדרך כלל הוריי מעורבים בחוג חבריי. ג.במידה מועטה. 4.האם הורייך מציבים גבולות ברורים לגביי תרבות הדיבור הנהוגה בבית? א.כן, בהחלט יש גבולות ברורים. ב.הוריי ואני מדברים בחופשיות אחד עם השני, עם גבולות יותר מתונים. ג.נושא זה אינו תופס מקום רב ביחסיי עם הוריי. 5.האם את/ה מאפשר/ת מעורבות הורית בלימודייך? א.תמיד אני מאפשר/ת מעורבות הורית בתחום הלימודי שלי. ב.לעתים אני מאפשר/ת התערבות חלקית של הוריי בתחום הלימודי שלי. ג.אני לעולם איני מאפשר/ת את מעורבות הוריי בלימודיי. 6.האם את/ה רואה את הסמכות ההורית כדבר הכרחי לעיצובך כאדם? א.כן, בהחלט, הסמכות ההורית חשובה ביותר לעיצובי כאדם. ב.מעולם לא הקדשתי לכך מחשבה מעמיקה. ג.לא, אני חושב/ת שבגילי אני קובע/ת על עיצובי כאדם. 7.האם את/ה חושב/ת שהסמכות ההורית תורמת למצבך החברתי? א.לא, היא אינה תורמת כלל. ב.כן, היא תורמת מאוד. ג.תלוי באיזה מקרה. 8.האם את/ה רואה בהורייך כאנשים סמכותיים? א.כן, הוריי סמכותיים מאוד. ב.לא, כלל לא, הוריי אינם סמכותיים בכלל. ג.הוריי סמכותיים, אך לפעמים הם ממתנים את הסמכות. 9.באיזו מידה החלטותייך מושפעות מרצונותיהם של הורייך? א.במידה רבה מאוד. ב.במידה בינונית. ג.הוריי אינם קשורים כלל להחלטותיי. 10. כיצד את/ה רואה את כניסת ההורים אל הטריטוריה האישית שלך? א.זוהי חדירה לפרטיות, הוריי אינם רצויים. ב.תלוי באיזה מקרה מדובר. ג.תמיד הוריי יהיו רצויים בטריטוריה שלי.
 

Anin17

New member
עניתי

1.כיצד את/ה בדרך כלל מגיב/ה כאשר הורייך מגבילים אותך בשעת חזרה מפעילות כלשהי? ג.את/ה נשמע/ת להם בדרך כלל. 2.במידה והורייך קרקעו או אסרו עלייך להשתמש באינטרנט למשך שבוע , והם לא נמצאים בסביבה, האם תישמע/י להם? ג.כלל וכלל לא. 3.האם הורייך נוהגים לבחור את חברייך? ג.במידה מועטה. 4.האם הורייך מציבים גבולות ברורים לגביי תרבות הדיבור הנהוגה בבית? ב.הוריי ואני מדברים בחופשיות אחד עם השני, עם גבולות יותר מתונים. 5.האם את/ה מאפשר/ת מעורבות הורית בלימודייך? ב.לעתים אני מאפשר/ת התערבות חלקית של הוריי בתחום הלימודי שלי. 6.האם את/ה רואה את הסמכות ההורית כדבר הכרחי לעיצובך כאדם? א.כן, בהחלט, הסמכות ההורית חשובה ביותר לעיצובי כאדם. 7.האם את/ה חושב/ת שהסמכות ההורית תורמת למצבך החברתי? ג.תלוי באיזה מקרה. 8.האם את/ה רואה בהורייך כאנשים סמכותיים? א.כן, הוריי סמכותיים מאוד. 9.באיזו מידה החלטותייך מושפעות מרצונותיהם של הורייך? א.במידה רבה מאוד. 10. כיצד את/ה רואה את כניסת ההורים אל הטריטוריה האישית שלך? ג.תמיד הוריי יהיו רצויים בטריטוריה שלי.
 

FavO r i Tes

New member
טוב עונה גם

1. ד 2. א', אבל זה אף פעם לא קורה... 3. ג 4. ב 5. ב 6. ב 7. ב 8. ג 9. ג 10. ב
 

FavO r i Tes

New member
אה באמת? לא נורא ../images/Emo9.gif

היה לי זובי בגלגול קודם
 

mysterious V

New member
אני|שמאלה|

1.כיצד את/ה בדרך כלל מגיב/ה כאשר הורייך מגבילים אותך בשעת חזרה מפעילות כלשהי? א.את/ה נשמע/ת להם. 2.במידה והורייך קרקעו או אסרו עלייך להשתמש באינטרנט למשך שבוע , והם לא נמצאים בסביבה, האם תישמע/י להם? א.תמיד 3.האם הורייך נוהגים לבחור את חברייך? ג.במידה מועטה. 4.האם הורייך מציבים גבולות ברורים לגביי תרבות הדיבור הנהוגה בבית? ג.נושא זה אינו תופס מקום רב ביחסיי עם הוריי. 5.האם את/ה מאפשר/ת מעורבות הורית בלימודייך? ב.לעתים אני מאפשר/ת התערבות חלקית של הוריי בתחום הלימודי שלי. 6.האם את/ה רואה את הסמכות ההורית כדבר הכרחי לעיצובך כאדם? ג.לא, אני חושב/ת שבגילי אני קובע/ת על עיצובי כאדם. 7.האם את/ה חושב/ת שהסמכות ההורית תורמת למצבך החברתי? א.לא, היא אינה תורמת כלל. 8.האם את/ה רואה בהורייך כאנשים סמכותיים? א.כן, הוריי סמכותיים מאוד. 9.באיזו מידה החלטותייך מושפעות מרצונותיהם של הורייך? ב.במידה בינונית. 10. כיצד את/ה רואה את כניסת ההורים אל הטריטוריה האישית שלך? א.זוהי חדירה לפרטיות, הוריי אינם רצויים.
 
למעלה