שלום לכולם, שמעתישיש תופס הנותן זכות ליורשים

שלום לכולם, שמעתישיש תופס הנותן זכות ליורשים

במקום יפוי כוח,להשתמש לאחר המות,שניהיה בריאים
מי יודע איך קוראים לתופס,האם הוא נקרא תופס עד 120,אודה למי שיודע!
 
יש לי חשבון בנק שהוא רק על שמי,ראיתי באיזה,

מקום שיש תופס,שמאפשר לבני המשפחה,לאחר שבן אדם ניפטר,,אפשרות להשתמש בחשבון,ללא פניה לבית המשפט,להוציא צו ירושה,אני הבנתי שקוראים לטפס עד 120,הייתי בבנק,והם לא מוכנים לתת את הטופס,מפני שהם לא רוצים שהאנשים ידעו מזה,היא פשוט אמרה לי לצרף את מי שאני רוצה בחשבון שלי,,המטרה שלי שאני אהיה היחדיה בחשבון,הטוםס הזה מיועד רק במקרה שבעל החשבון נפטר,האם הסברתי את עצמי נכו? תודה ויום טוב!
 
תשובה

להערכתי (הערכה בלבד) המדובר הוא בסעיף "היוותרות בחיים" שקיים עבור חשבונות משותפים בלבד: סעיף 13 א לפקודת הבנקאות, 1941 קובע לעניין "חשבון משותף וכספת משותפת" כדלקמן: "קיבל תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם התאגיד הבנקאי, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לענין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון גם לאחר הפטירה." לכן כנראה הפקידה אמרה לך לצרף מי שאת רוצה לחשבון שלך תוכלי לעיין בהוראה מס' 434 בקובץ הבא שפרסם בנק ישראל: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/bank_lakoah/shaarb.pdf
 
שבוע טוב , לגבי הטופס האמור האם הטופס אריכות

ימים לא יכול לתפוס במקרה זה, לדוגמא אנשים ממשפחתי שהם בני זוג עשו את התוכנית של אריכות ימים , אינני יודעת עם אי אפשר להחיל את הטופס הזה אולי כדאי לשאול בבנק או אולי אפשר לעשות יפוי כח נוטריוני ולהעביר לבנק במקרה של חו"ח הבנק יהיה לו אסמכתא.
 
שבוע טוב האמא,תודה שהזכרת לי את שם הטופס,

אשאל שוב,הענין שבנקים מעדיפים שאנו לא נדע,טופס יפוי כוח לא תופס לאחר הפטירה,מניסיון,חייבים צו ירושה,אני צריכה לבדוק אם זה תופס גם לילדים,או רק לבני זוג!,האמא שנזכה לאריכות ימים אמן!
,
 
תשובה

כפי שמובהר באתר בנק ישראל: סעיף "היוותרות בחיים" או "סעיף אריכות ימים" הוא סעיף בהסכם פתיחת החשבון, בו נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים, השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף חל על מערכת היחסים שבין השותפים בחשבון לבין הבנק, ואין בכוחו להעביר את הבעלות בכספים אל הצד הנותר בחיים. מטרת הסעיף היא להימנע מהקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות שגרתית ושוטפת בחשבון עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. אלמלא "סעיף היוותרות בחיים", על פי דיני הירושה, היה על הבנק לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה בטרם יאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות כלשהי בחשבון. הבנק יכול לאפשר לשותף הנותר בחיים לעשות פעולות נוספות בהתאם לשיקול דעתו, ולחובותיו כלפי לקוחותיו וכלפי היורשים. כאמור הסעיף מתייחס לשותפים בחשבון ולא משנה אם אלו הילדים או בן הזוג בקשר ליפוי כוח - את אכן צודקת, ייפוי הכוח מתבטל מאליו עם פטירת הלקוח
 
תודה לך קרן,ניראה לי שעדיף שאשתף את ביתי ,

לחשבון ככה היא תהיה מוגנת,ולא תצטרך להמציא צו ירושה!
 
למעלה