שלום לכולם - התיעצות

lucidtrip

New member
שלום לכולם - התיעצות

שלום לכולם, בבעלותי בית דפוס, בחצי שנה האחרונה עבדנו עם מפיק דפוס שהיה מדפיס עבורנו עבודות. בהתחלה הכל היה בסדר, בשלב מסויים, הוא אמר שאין לו זמן לעשות חשבון ושהוא יעשה חשבון שבוע הבא, וכך הלאה וכך הלאה, אחרי כמה חודשים הוא שלח לי חשבונית מס שמכילה את החשבון (לא על שמי, טעות שלו, שאפשר לפתור בקלות אם היה חוזר לטלפונים שלי). באותו שבוע שהוא העביר את החשבון הא שלח עבורנו עבודה גדולה של כרטיסי ביקור מובלטים, אנחנו היינו צריכים לשלם לו (למפיק)1300 ש"ח +מעמ , והלקוח היה צריך לשלם לנו 2000 ש"ח + מעמ (רווח של 700 שח), הוא התחייב למועד אספקה של שבוע, ועשה זאת רק אחרי חודש וחצי, באותו ארגז היו עוד כרטיסי ביקור שהרווח עליהם היה 260 ש"ח, ועוד עבודה של רווח של 115 ש"ח. את הכרטיסים המובלטים הוא שלח ישירות ללקוח שלנו (על חשבוננו) כיוון שהוא איחר כבר מעבר למה שניתן במעד האספקה, ואת שאר הכרטיסים גם אלינו. כל הכרטיסים היו פגומים , לדבריו, "הריצה לא הייתה טובה, אתה לא צרך לשלם לי עליה". אבל לא לשלם עליה לאפותר אותי מהבעיה, אני התחייבתי לזמן אספקה והוא לא מוכן להדפיס מחדש, בנוסף, מי מפצה אותי על ההפסד? הוא התחייב לספק עבודה, הוא לא סיפק אותה והפסדתי המון כסף בגללה, בנוסף 2 הלקוחות זועמים ומאימים לתבוע, האם הייתה פה הפרה? האם הוא צריך לקזז לי מהחשבון את הנזקים? (הלקוח עם ההבלטה איים לתבוע אותי, ובצדק!, לאחר משא ומתן ארוך איתו הבטחתי להדפיס לו את זה על חשבוני.). באם ז הלא מספיק, אותו מפיק דפוס החליט לעשות סיבוב בקריירה, והלך ללמוד בניין, וזאת , כשהוא עוזב את כל העניין, לא חוזר לטלפונים (למעלה משבועיים), לא עונה לפקסים.. ואפילו לא למכתב שנשלח אליו ישירת ממני עם שליח UPS. מה עלי לעשות? האם עלי לשלם לו בתחילה את כל החשבון? ולחכות שהוא יחליט שנוח לו ליצו עמי קשר או לתבוע אותי? או לשלם לו את החשבון פחות הנזקים הברורים? בנוסף, העברנו לו כבר 2300 ש"ח, מתוך אומדן של 4800, והוא מסרב להנפיק לי קבלות, כי הוא פשוט לא עונה לי. הנזקים הם (700 ש"ח הפסד הבלטה + 3 משלוחים (אליו ללקוח, ללקוח אלי לראות מה הבעיה, ואלי אל המפיק בחזרה, + 260 ש"ח + 115 ש"ח + משלוח, עלות כל משלוח היא כ49 ש"ח). אשמח לכל עזרה, תודה, אביב
 

lucidtrip

New member
חידוד השאלה למשפט אחד:)

האם ספק אשר התחייב לספק סחורה, ולא סיפק, מסיבות אלו ואחרות, חייב בנזיקין או שלא? תודה
 
אני לא יכול להעלות על דעתי עוולה

אחרת חוץ מרשלנות שתתאים למקרה הזה, ואז תצטרך להוכיח שאכן נגרם נזק וכו'. תיאורטית אפשר, מעשית זה קצת יותר קשה לטעמי.
 

bkr54

New member
נזיקין אולי לא אבל אולי הפרת חוזה

קודם כל, חל כאן חוק המכר. שנית, מי שהתחייב לספק לך סחורה, פעל על פי הסכם (חוזה) שהיה לו איתך, בין שבעל-פה ובין שבכתב. לכן, יש לבדוק בדיוק מה נקבע באותו הסכם. אתה היית חייב להגן על עצמך בעת מסירת ההזמנה להדפסה מפני מצב של אי-ביצוע ההזמנה, לרבות כל נושא התשלומים למצב של כשל תמורה. אם יש הפרת חוזה, יש לך עילה. לחילופין - יש לך עילה על פי חוק "המכר", אם אכן תמצא סעיף בחוק העומד לצידך. אם לא לגבי שתי האפשרויות הראשונות - לא קיימת כאן לשעתי עילת "נזיקין".
 
חוק המכר וחיובים חוזיים רגילים

סביר להניח שחלים פה מן הסתם בצורה זו או אחרת, אולם השואל שעל על פיצויים נזיקיים. כפי שכתבתי אני גם מסכים שלהוכיח פה נזק כהגדרתו בדיני הנזיקין יהיה קשה יותר. אני חושב שהשואל מתכוון לשאול האם אפשר אפשר לקבל פיצויים על כך שנאמר, כיוון שלא סיפקו לא סחורה X נמנעה ממנו עסקה Y ולכן זה נזק. אני חושב שנזק מסוג כזה יכנס לגדר הפיצויים שניתן לקבל במסגרת דיני החוזים.
 

bkr54

New member
לדעתי השאלה היא לגבי נזק כלפי צד ג'

(שהוא המזמין) שרוצה לתבוע את השואל בגין אי אספקה של ההזמנה. נזק כלפי צד ג' (מצד המדפיס בפועל) חייב להיות מעוגן בחוזה (בין המזמין לשואל), כי מי שבסוף ביצע את עבודת ההדפסה לא ידע על הנזק שעלול להיגרם למזמין המקורי, כי המזמין המקורי לא מוכר לו כלל. אם תוגש תביעה נגד השואל, הוא כמובן יוכל לשלוח הודעה לצד ג' נגד המדפיס בפועל של כרטיסי הביקור הפגומים.
 

lucidtrip

New member
קודם כל המון תודה לכם

הלקוח לא ייתבע אותי, שוחחתי איתו ארוכות והבטחתי להדפיס את זה על חשבוני, למרות שההדפסה אצלי הרבה יותר יקרה, אבל אני תמיד עומד בהתחייבויות. מול המפיק לא הגדרנו מה קורה אם הו אל אמספק את הסחורה, אבל השאלה אם הייתי צריך באמת לעשות את זה? האם הפרת החוזה היא הפרה שמזכה אותי בתרופה שהיא הפסד העסקה? ואם, אצליח להדפיס ללקוח במקום אחר יקר יותר, לא אוכל לדרוש את הפיצוי מהספק?
 

MRuthie

New member
את התשובות לשאלותיך

תמצא בחוק החוזים, תרופות בשל הפרת חוזה: הזכות לפיצויים 10. הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה. פיצויים ללא הוכחת נזק 11. (א) הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת-נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה. (ב) הופר חיוב לשלם סכום-כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת-נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, התשכ"א-1961, אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר. שמירת זכות 12. האמור בסעיף 11 אינו גורע מזכותו של הנפגע לפיצויים בעד נזק שהוכיח לפי סעיף 10; אולם אם היתה התמורה שכנגד החיוב בלתי-סבירה, או שלא היתה תמורה כלל, רשאי בית המשפט להפחית את הפיצויים עד כדי האמור בסעיף 11. פיצויים בעד נזק שאינו של ממון 13. גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק-ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין. הקטנת הנזק 14. (א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. (ב) הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו התוצאות או ההתחייבויות בלתי-סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין. הכותבת היא סטודנטית למשפטים, על כן יש להתייחס לדבריה בהתאם
 
למעלה