שלום לחברי הוועד

אני מחפשת ניצול או בן משפחה אשר יכולים לתן עדות כי בגיטאות הפתוחים חיבו גיטו צרנוביץ וגיטו אובודובסקה תודה.
 
למעלה