שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:

מצב
הנושא נעול.

סבא דוד

New member
שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:

שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:
האם התשואה שמפורסמת בעיתונים של קרנות אג"ח, הינם לאחר ניכוי דמי ניהול?לדוגמה בטוחה אג"ח נתנה 7.8 האים צריך לנכות 1.6- דמי ניהול?
 
תמיד לאחר ניכוי דמי ניהול

שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:
האם התשואה שמפורסמת בעיתונים של קרנות אג"ח, הינם לאחר ניכוי דמי ניהול?לדוגמה בטוחה אג"ח נתנה 7.8 האים צריך לנכות 1.6- דמי ניהול?
תמיד לאחר ניכוי דמי ניהול
 

zivhi

New member
התשואה המפורסמת היא נטו

שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:
האם התשואה שמפורסמת בעיתונים של קרנות אג"ח, הינם לאחר ניכוי דמי ניהול?לדוגמה בטוחה אג"ח נתנה 7.8 האים צריך לנכות 1.6- דמי ניהול?
התשואה המפורסמת היא נטו
לאחר ניכוי דמי ניהול. אם יש שיעור הוספה, הוא לא כלול בתשואה המפורסמת, כך שאתה צריך לנכות אותו.
 

n u 1

New member
סבא דוד

שלום בנוגע לתשואה של קרנות נאמנות:
האם התשואה שמפורסמת בעיתונים של קרנות אג"ח, הינם לאחר ניכוי דמי ניהול?לדוגמה בטוחה אג"ח נתנה 7.8 האים צריך לנכות 1.6- דמי ניהול?
סבא דוד
התשואה היא אחרי - דמי ניהול .
 
איך הביצועים שלהן ? ../images/Emo8.gif

כולל אפילו את קרן מזרחי
ואת קרן כהן שלמדו איתי ביסודי.
איך הביצועים שלהן ?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה