שלום. אני נשלחת לגמלאות

מצב
הנושא נעול.

p a l o m a

New member
שלום. אני נשלחת לגמלאות../images/Emo13.gif

שלום. אני נשלחת לגמלאות

ואני בת 60.8.מ"מבטחים" אני אמורה לקבל פנסיה לכל החיים על פי החוק. נאמר לי שאם הייתי היום בת 64 הייתי מקבלת סכום שהוא ג ב ו ה בכ 20% מהסכום שאקבל ב פ ו ע ל כי אני רק בת 60.8. כלומר אני אפסיד כל חודש סכום גדול של כסף עד 120.. האם המעביד ששולח אותי מ י ו ז מ ת ו לגמלאות בגיל 60.8, צריך לפצות אותי על ההפרש שאני מפסידה כי עדיין לא מלאו לי 64??? שאלה שניה אם צברתי 140 ימי מחלה, לפי איזה חישוב על המעביד לשלם לי את התמורה? במקום העבודה שלי שהוא מוסד חינוכי פרטי בעל מוניטין רב וותיק (לא משה"ח!), מסתירים פשוט מידע מהעובדים על זכויותיהם ומנסים לשלם לעובד כמה שפחות.. כיצד ניתן להתגבר על בעיה כזו? תודה רבה רבה רבה... ושתבוא ברכה על ראשכם. אמן
 
אני צריכה לבדוק את התשובה

שלום. אני נשלחת לגמלאות

ואני בת 60.8.מ"מבטחים" אני אמורה לקבל פנסיה לכל החיים על פי החוק. נאמר לי שאם הייתי היום בת 64 הייתי מקבלת סכום שהוא ג ב ו ה בכ 20% מהסכום שאקבל ב פ ו ע ל כי אני רק בת 60.8. כלומר אני אפסיד כל חודש סכום גדול של כסף עד 120.. האם המעביד ששולח אותי מ י ו ז מ ת ו לגמלאות בגיל 60.8, צריך לפצות אותי על ההפרש שאני מפסידה כי עדיין לא מלאו לי 64??? שאלה שניה אם צברתי 140 ימי מחלה, לפי איזה חישוב על המעביד לשלם לי את התמורה? במקום העבודה שלי שהוא מוסד חינוכי פרטי בעל מוניטין רב וותיק (לא משה"ח!), מסתירים פשוט מידע מהעובדים על זכויותיהם ומנסים לשלם לעובד כמה שפחות.. כיצד ניתן להתגבר על בעיה כזו? תודה רבה רבה רבה... ושתבוא ברכה על ראשכם. אמן
אני צריכה לבדוק את התשובה
אשתדל לחזור אליך מחר עם תשובה מדויקת.
 
האם המעביד שולח אותך לפנסיה....

שלום. אני נשלחת לגמלאות

ואני בת 60.8.מ"מבטחים" אני אמורה לקבל פנסיה לכל החיים על פי החוק. נאמר לי שאם הייתי היום בת 64 הייתי מקבלת סכום שהוא ג ב ו ה בכ 20% מהסכום שאקבל ב פ ו ע ל כי אני רק בת 60.8. כלומר אני אפסיד כל חודש סכום גדול של כסף עד 120.. האם המעביד ששולח אותי מ י ו ז מ ת ו לגמלאות בגיל 60.8, צריך לפצות אותי על ההפרש שאני מפסידה כי עדיין לא מלאו לי 64??? שאלה שניה אם צברתי 140 ימי מחלה, לפי איזה חישוב על המעביד לשלם לי את התמורה? במקום העבודה שלי שהוא מוסד חינוכי פרטי בעל מוניטין רב וותיק (לא משה"ח!), מסתירים פשוט מידע מהעובדים על זכויותיהם ומנסים לשלם לעובד כמה שפחות.. כיצד ניתן להתגבר על בעיה כזו? תודה רבה רבה רבה... ושתבוא ברכה על ראשכם. אמן
האם המעביד שולח אותך לפנסיה....
בגלל שאת אשה? אילו היית איש גם אז היה המעביד שולח אותך לפנסיה בגיל הזה? אם יש קשר בין זה שאת אשה לבין העובדה שהמעביד שולח אותך לפנסיה, את זכאית שלא לצאת לפנסיה ולהישאר בעבודה עד לגיל שבו עובדים גברים מוצאים לפנסיה. אם זו החלטה של המעביד עצמו - היא החלטה מפלה שאסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אם זה תוצאה של מה שנקבע בהסכם קיבוצי, אין לזה תוקף, לפי סעיף 2 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, שבו כתוב: "נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.".
 

שיר ורד

New member
גם אם היא נשלחת לפנסיה בגלל גילה

האם המעביד שולח אותך לפנסיה....
בגלל שאת אשה? אילו היית איש גם אז היה המעביד שולח אותך לפנסיה בגיל הזה? אם יש קשר בין זה שאת אשה לבין העובדה שהמעביד שולח אותך לפנסיה, את זכאית שלא לצאת לפנסיה ולהישאר בעבודה עד לגיל שבו עובדים גברים מוצאים לפנסיה. אם זו החלטה של המעביד עצמו - היא החלטה מפלה שאסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אם זה תוצאה של מה שנקבע בהסכם קיבוצי, אין לזה תוקף, לפי סעיף 2 בחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, שבו כתוב: "נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.".
גם אם היא נשלחת לפנסיה בגלל גילה
זו אפליה בניגוד לחוק שויון הזדדמנויות בעבודה. במקרה כזה ניתן לתבוע בגין ההפליה ולדרוש שהפיצוי יהיה בגובה שיערוך ההפרש בסכום הפנסיה שהיה מגיע לה לו עבדה עד גיל פרישה, על פי שיערוך לתוחלת חיים ממוצעת לנשים. לפי חוק לא מגיע לעובד שפרש פדיון ימי מחלה. אל יתכן ובמסגרת הסכם קיבוצי החל על העובדים במקום העבודה נקבע אחרת. יש לבקש מהמעסיק לקבל העתק של ההסכם הקיבוצי או לפנות לועד העובדים/ההסתדרות בה את חברה לברור קיומה של זכות כנ"ל.
 

p a l o m a

New member
תודה לכם../images/Emo140.gif אכן בדקתי הבוקר

גם אם היא נשלחת לפנסיה בגלל גילה
זו אפליה בניגוד לחוק שויון הזדדמנויות בעבודה. במקרה כזה ניתן לתבוע בגין ההפליה ולדרוש שהפיצוי יהיה בגובה שיערוך ההפרש בסכום הפנסיה שהיה מגיע לה לו עבדה עד גיל פרישה, על פי שיערוך לתוחלת חיים ממוצעת לנשים. לפי חוק לא מגיע לעובד שפרש פדיון ימי מחלה. אל יתכן ובמסגרת הסכם קיבוצי החל על העובדים במקום העבודה נקבע אחרת. יש לבקש מהמעסיק לקבל העתק של ההסכם הקיבוצי או לפנות לועד העובדים/ההסתדרות בה את חברה לברור קיומה של זכות כנ"ל.
תודה לכם
אכן בדקתי הבוקר
בהסתדרות. נשלחתי לגמלות בניגוד לחוק משנת תשס"ד 2004 שזכותי לעבוד עד 67. כבר נסעתי עם מכתב במסירה אישית למעביד. נראה איך יתפתחו הענינים בהסתדרות אמרו שמדה ויעשו לי "בעיות" הם מאחורי וכו' וכו'.. בכל אופן אני מודה לכם על התשובות המהירות. תהיו בריאים אתם עושים עבודה גדולה!! ברוך אלוהי האינטרנט...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה