שלום אודה לך על תשובתכם

מצב
הנושא נעול.
שלום אודה לך על תשובתכם

שלום אודה לך על תשובתכם
האם המעסיק שלי יכול לחייב אותי לעבוד ביום כיפור או במוצאי יום כיפור? במסגרת העבודה שלי אני עובדת גם בשבתות וחגים אך אני מרגישה שיופ כיפור שונה מבחינתי ואני לא רוצה לעבוד בו. אני לא זוכרת מה כתוב בחוזה שלי לגבי חגים. האם גם מותר לי לבקש לראות את החוזה?
 

שיר ורד

New member
תגובה

שלום אודה לך על תשובתכם
האם המעסיק שלי יכול לחייב אותי לעבוד ביום כיפור או במוצאי יום כיפור? במסגרת העבודה שלי אני עובדת גם בשבתות וחגים אך אני מרגישה שיופ כיפור שונה מבחינתי ואני לא רוצה לעבוד בו. אני לא זוכרת מה כתוב בחוזה שלי לגבי חגים. האם גם מותר לי לבקש לראות את החוזה?
תגובה
לגבי מוצאי יום כיפור - כן. לגבי יום כיפור עצמו- אם יש למעסיק אישור להעסקת עובדים יהודים בשבתות ובחגים - אז כן. אבל, למעט במקצועות/תפקידים המוגדרים בחוק, את יכולה להודיע למעסיק כי אינך מוכנה לעבוד ביום כיפור על פי סעיף 9ד לחוק שעות עבודה ומנוחה 9ד א) עובד שמעבידו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעבידו, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על-פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים. (ב) מעביד רשאי לדרוש מעובד שהודיע לו כאמור בסעיף קטן (א) שימסור לו, לא יאוחר משבעה ימים מיום הדרישה, תצהיר בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, ובו הפרטים כאמור בסעיף 9ג(ב). שימי לב שהחוק מתייחס לאי עבודה בכלל בשבתות (ובחגים) ואינו מבדיל בין יום כיפור ליתר השבתות והחגים, אך נראה לי שאם זה יגיע לבית דין, יקבל בית דין טענה שלך, שאומנם אינך מקיימת תרי"ג מצוות ואת כן נוסעת/עובדת בשבתות וחגים , אך בכל זאת מקפידה על שמירת דיני יום כיפור. המעסיק אמור היה למסור לך העתק של החוזה - (חתום על ידו). אם לא קבלת תדרשי אותו, אם קבלת ואיבדת אותו,המעסיק לא חייב לתת לך אותו פעם נוספת, אך ראוי שיסכים לכך.
 
תודה על התשובה המהירה

תגובה
לגבי מוצאי יום כיפור - כן. לגבי יום כיפור עצמו- אם יש למעסיק אישור להעסקת עובדים יהודים בשבתות ובחגים - אז כן. אבל, למעט במקצועות/תפקידים המוגדרים בחוק, את יכולה להודיע למעסיק כי אינך מוכנה לעבוד ביום כיפור על פי סעיף 9ד לחוק שעות עבודה ומנוחה 9ד א) עובד שמעבידו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעבידו, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על-פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים. (ב) מעביד רשאי לדרוש מעובד שהודיע לו כאמור בסעיף קטן (א) שימסור לו, לא יאוחר משבעה ימים מיום הדרישה, תצהיר בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, ובו הפרטים כאמור בסעיף 9ג(ב). שימי לב שהחוק מתייחס לאי עבודה בכלל בשבתות (ובחגים) ואינו מבדיל בין יום כיפור ליתר השבתות והחגים, אך נראה לי שאם זה יגיע לבית דין, יקבל בית דין טענה שלך, שאומנם אינך מקיימת תרי"ג מצוות ואת כן נוסעת/עובדת בשבתות וחגים , אך בכל זאת מקפידה על שמירת דיני יום כיפור. המעסיק אמור היה למסור לך העתק של החוזה - (חתום על ידו). אם לא קבלת תדרשי אותו, אם קבלת ואיבדת אותו,המעסיק לא חייב לתת לך אותו פעם נוספת, אך ראוי שיסכים לכך.
תודה על התשובה המהירה
רשמת "למעט במקצועות/תפקידים המוגדרים בחוק" איך אדע אם המקצוע שלי נכלל או לא?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה