שלום! אבקש דעה מקצועית:

מצב
הנושא נעול.

Cobe Anan

New member
שלום! אבקש דעה מקצועית:

שלום! אבקש דעה מקצועית:
עבדתי בחברת "השמירה" כסייר במוקד99. במהלך העבודה, ובמסגרתה, נגרם נזק קל לרכב עמו עבדתי. לפי חוזה ההעסקה עליו חתמתי, אני מחויב לפצות את החברה בגין כל נזק שנגרם על ידי לרכוש החברה, וממשכורתי קוזז סכום של כ1000 ש"ח. ע"י גורם חיצוני (שאינו מוסמך), נאמר לי כי החוזה הנ"ל אינו חוקי ולפיכך אינו תקף. האם זה נכון? האם יש לי קייס לתביעה?
 

Cobe Anan

New member
מצטער, אבל אני מקפיץ.

שלום! אבקש דעה מקצועית:
עבדתי בחברת "השמירה" כסייר במוקד99. במהלך העבודה, ובמסגרתה, נגרם נזק קל לרכב עמו עבדתי. לפי חוזה ההעסקה עליו חתמתי, אני מחויב לפצות את החברה בגין כל נזק שנגרם על ידי לרכוש החברה, וממשכורתי קוזז סכום של כ1000 ש"ח. ע"י גורם חיצוני (שאינו מוסמך), נאמר לי כי החוזה הנ"ל אינו חוקי ולפיכך אינו תקף. האם זה נכון? האם יש לי קייס לתביעה?
מצטער, אבל אני מקפיץ.
אני זקוק לתשובה בהקדם האפשרי.
 
מה זאת אומרת קיזוז ע"י גורם חיצוני?

שלום! אבקש דעה מקצועית:
עבדתי בחברת "השמירה" כסייר במוקד99. במהלך העבודה, ובמסגרתה, נגרם נזק קל לרכב עמו עבדתי. לפי חוזה ההעסקה עליו חתמתי, אני מחויב לפצות את החברה בגין כל נזק שנגרם על ידי לרכוש החברה, וממשכורתי קוזז סכום של כ1000 ש"ח. ע"י גורם חיצוני (שאינו מוסמך), נאמר לי כי החוזה הנ"ל אינו חוקי ולפיכך אינו תקף. האם זה נכון? האם יש לי קייס לתביעה?
מה זאת אומרת קיזוז ע"י גורם חיצוני?
איך מישהוא שאיננו המעסיק שלך יכול לגעת לך בשכר? אנא הבהר.
 
לא הבנת אותו נכון...

מה זאת אומרת קיזוז ע"י גורם חיצוני?
איך מישהוא שאיננו המעסיק שלך יכול לגעת לך בשכר? אנא הבהר.
לא הבנת אותו נכון...
הוא לא התכוון שהקיזוז היה על ידי גורם חיצוני. הוא התכוון שהגורם החיצוני (הבלתי מוסמך) אמר לו שהחוזה בלתי חוקי. (תראי איפה הנקודה שם).
 
החוזה כנראה חוקי, הקיזוז כנראה לא.

שלום! אבקש דעה מקצועית:
עבדתי בחברת "השמירה" כסייר במוקד99. במהלך העבודה, ובמסגרתה, נגרם נזק קל לרכב עמו עבדתי. לפי חוזה ההעסקה עליו חתמתי, אני מחויב לפצות את החברה בגין כל נזק שנגרם על ידי לרכוש החברה, וממשכורתי קוזז סכום של כ1000 ש"ח. ע"י גורם חיצוני (שאינו מוסמך), נאמר לי כי החוזה הנ"ל אינו חוקי ולפיכך אינו תקף. האם זה נכון? האם יש לי קייס לתביעה?
החוזה כנראה חוקי, הקיזוז כנראה לא.
החוזה עצמו - לא בלתי חוקי. אין אי-חוקיות בחוזה שאומר שהעובד יפה את המעביד על נזק שהוא גורם למעביד. אבל, זה שיש חוזה שמטיל עליך חובת פיצוי, זה לא אומר שלמעביד מותר לקזז מהשכר את הסכום שהוא מחליט עליו. חוק הגנת השכר אוסר כזה קיזוז. המעביד היה אמור לשלם לך משכורת מלאה, ולדרוש ממך פיצוי על הנזק שגרמת. אם לא היית משלם לו פיצוי - הוא היה אמור לתבוע אותך, ולהוכיח את הנזק ואת אחריותך לנזק, ורק אז היה זוכה בתביעה. מבחינה מעשית, אם אתה מודה שאתה גרמת לנזק ושהוא מגיע לפחות ל-1,000 ש"ח, אני חושב שלא שווה לך לעשות כלום, כי התוצאה בסוף תהיה זהה. אבל אם אתה חולק על כך שאתה אחראי לנזק או אם אתה חושב שהנזק נמוך מ-1,000 ש"ח, שווה לך לדרוש מהם להחזיר לך את הסכום שקוזז ואם הם לא יחזירו - ייתכן ששווה לך לתבוע אותם.
 

y a u l a

New member
סליחה שאני "מתערבבת"..

החוזה כנראה חוקי, הקיזוז כנראה לא.
החוזה עצמו - לא בלתי חוקי. אין אי-חוקיות בחוזה שאומר שהעובד יפה את המעביד על נזק שהוא גורם למעביד. אבל, זה שיש חוזה שמטיל עליך חובת פיצוי, זה לא אומר שלמעביד מותר לקזז מהשכר את הסכום שהוא מחליט עליו. חוק הגנת השכר אוסר כזה קיזוז. המעביד היה אמור לשלם לך משכורת מלאה, ולדרוש ממך פיצוי על הנזק שגרמת. אם לא היית משלם לו פיצוי - הוא היה אמור לתבוע אותך, ולהוכיח את הנזק ואת אחריותך לנזק, ורק אז היה זוכה בתביעה. מבחינה מעשית, אם אתה מודה שאתה גרמת לנזק ושהוא מגיע לפחות ל-1,000 ש"ח, אני חושב שלא שווה לך לעשות כלום, כי התוצאה בסוף תהיה זהה. אבל אם אתה חולק על כך שאתה אחראי לנזק או אם אתה חושב שהנזק נמוך מ-1,000 ש"ח, שווה לך לדרוש מהם להחזיר לך את הסכום שקוזז ואם הם לא יחזירו - ייתכן ששווה לך לתבוע אותם.
סליחה שאני "מתערבבת"..
מקום העבודה שלי (מה שעוד מעט לא יהיה שלי) שכר רכב בליסינג. חוזה הליסינג נחתם בין יו"ר העמותה לבין חברת הליסינג. העובד עבורו נשכר הרכב הוחתם על חוזה השאלת רכב. אחד הסעיפים דיבר על תשלום במקרה נזיקין - ובמקרה שאצלנו, הנוהג ברכב יודע כי אם ובמידה ויקרה נזק לרכב, ובמידה והוא יהיה האשם בפגיעה/תאונה וכדומה, כל עלות תיקון הנזק (כלומר: סכום ההשתתפות העצמית) תחול עליו ותנוכה ישירות משכרו החודשי כשעל המעסיק לא חלה חובת דיווח על ניכוי הסכום לפני ניכויו, אך בהחלט יש לעובד זכות לקבל הסבר לאחר הניכוי שייראה בתלוש המשכורת. אני חושבת שהכל עניין של הסכמה בחתימה מול המעסיק, שהרי מדוע המעסיק צריך לשלם עבור נזק שעשה העובד, ובמיוחד אם ייקבע כי אשמת הנזק חלה עליו ?!
 
אבל זה לא ככה.

סליחה שאני "מתערבבת"..
מקום העבודה שלי (מה שעוד מעט לא יהיה שלי) שכר רכב בליסינג. חוזה הליסינג נחתם בין יו"ר העמותה לבין חברת הליסינג. העובד עבורו נשכר הרכב הוחתם על חוזה השאלת רכב. אחד הסעיפים דיבר על תשלום במקרה נזיקין - ובמקרה שאצלנו, הנוהג ברכב יודע כי אם ובמידה ויקרה נזק לרכב, ובמידה והוא יהיה האשם בפגיעה/תאונה וכדומה, כל עלות תיקון הנזק (כלומר: סכום ההשתתפות העצמית) תחול עליו ותנוכה ישירות משכרו החודשי כשעל המעסיק לא חלה חובת דיווח על ניכוי הסכום לפני ניכויו, אך בהחלט יש לעובד זכות לקבל הסבר לאחר הניכוי שייראה בתלוש המשכורת. אני חושבת שהכל עניין של הסכמה בחתימה מול המעסיק, שהרי מדוע המעסיק צריך לשלם עבור נזק שעשה העובד, ובמיוחד אם ייקבע כי אשמת הנזק חלה עליו ?!
אבל זה לא ככה.
דבר ראשון - בשאלה של השואל, לא נרשם שבחוזה נכתב שהמעביד רשאי לקזז לו סכום מהשכר, אלא נכתב שבחוזה נרשם שהעובד יהיה צריך לפצות את המעביד. אם אין הסכמה של העובד לניכוי מהשכר, אז ברור שלמעביד אסור לקזז. לכן, לדעתי, הקיזוז הזה לגבי השואל - לא חוקי. גם לפי מה שאת כתבת על מה שנהוג במקום העבודה שלך - לא ברור אם כתוב בחוזה שהמעביד רשאי לקזז מהשכר. אם זה לא כתוב - אז גם במקום העבודה שלך אסור למעביד לעשות את זה. דבר שני - גם במקום שכתוב שמותר למעביד לקזז נזקים מהשכר, אז לפי הפסיקה שפירשה את סעיף 25 בחוק הגנת השכר, אסור למעביד לקזז נזק שאינו בסכום קצוב. זה גם לא הגיוני שתינתן למעביד זכות לקבוע את גובה הנזק לצרכי קיזוז מהשכר. גם אם יש הסכמה כזו - היא לא תקפה כי היא נוגדת את חוק הגנת השכר.
 

Cobe Anan

New member
לגבי השאלה ששאלתי...

אבל זה לא ככה.
דבר ראשון - בשאלה של השואל, לא נרשם שבחוזה נכתב שהמעביד רשאי לקזז לו סכום מהשכר, אלא נכתב שבחוזה נרשם שהעובד יהיה צריך לפצות את המעביד. אם אין הסכמה של העובד לניכוי מהשכר, אז ברור שלמעביד אסור לקזז. לכן, לדעתי, הקיזוז הזה לגבי השואל - לא חוקי. גם לפי מה שאת כתבת על מה שנהוג במקום העבודה שלך - לא ברור אם כתוב בחוזה שהמעביד רשאי לקזז מהשכר. אם זה לא כתוב - אז גם במקום העבודה שלך אסור למעביד לעשות את זה. דבר שני - גם במקום שכתוב שמותר למעביד לקזז נזקים מהשכר, אז לפי הפסיקה שפירשה את סעיף 25 בחוק הגנת השכר, אסור למעביד לקזז נזק שאינו בסכום קצוב. זה גם לא הגיוני שתינתן למעביד זכות לקבוע את גובה הנזק לצרכי קיזוז מהשכר. גם אם יש הסכמה כזו - היא לא תקפה כי היא נוגדת את חוק הגנת השכר.
לגבי השאלה ששאלתי...
עפ"י פסיקה של רשם בית הדין לעבודה בחיפה, מירון שוורץ, מחודש יוני השנה- אין לנכות ממשכורתו של עובד פיצוי על נזק שגרם בשוגג למעסיק (כאשר במקרה זה הוא מתייחס ספציפית לתאונת דרכים עם רכב החברה) (שלומי טייב נגד ק.ג.תשתיות בע"מ)דבר שני: החוזה נחתם בלחץ- התחלתי לעבוד לפני החתימה על החוזה (משמרות חפיפה), כאשר הובהר לי כי אם לא הייתי חותם, לא הייתי ממשיך לעבוד- ולאהייתי מקבל תשלום על המשמרות שכבר עבדתי.כמו-כן, נאמר לי טרם החתימה כי אעבור חפיפה בנהיגה על הרכב, מאחר וזהו רכב גדול (טנדר), אך לא עברתי חפיפה.בנוסף, מכיוון שהנזק נגרם בשוגג, ולא מתוך רשלנות, כך לדברי הגורם החיצוני,המקרה נחשב לתאונת עבודה, ולכן על המעסיק ליטול את האחריות. בכל מקרה- ביקשתי מהמעסיק לקבל העתקים של כל המסמכים הנוגעים בדבר.בינתיים, לא נמסרו לידי לא המסמכים ולא תלוש המשכורת, מה שמעגביר אצלי אתהחשד בכך שהעניין אינו כשר... עכשיו, מה דעתכם?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה