שכר עובדת זרה סיעוודית

  • פותח הנושא nadd
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

nadd

New member
שכר עובדת זרה סיעוודית

שכר עובדת זרה סיעוודית
יש לי עובדת סיעודית שעבדה אצלי שנה. לפי ברור אני מחוייב לשלם לה בתום השנה תנאים סוציאליים כדלקמן: 12 ימי חופש, סה"כ 1300 ש"ח. 9 ימי חג, סה"כ 1800 ש"ח. 5 ימי הבראה, סה"כ 1530 ש"ח. סה"כ תנאים סוציאליים: 4630 ש"ח. ההוצאה היא כבירה כמובן לאדם שמתקיים רק מקיצבת הביטוח הלאומי שעליו לשלם בנוסף לשכר החודשי 3500 ש"ח עוד סך של 4630 ש"ח העובדת יוצאת לחופש כעת לחודש ימים, האם אני מחוייב לשלם לה את ימי החג והחופש ?
 
אם היא קבלה משכורת חדשית

שכר עובדת זרה סיעוודית
יש לי עובדת סיעודית שעבדה אצלי שנה. לפי ברור אני מחוייב לשלם לה בתום השנה תנאים סוציאליים כדלקמן: 12 ימי חופש, סה"כ 1300 ש"ח. 9 ימי חג, סה"כ 1800 ש"ח. 5 ימי הבראה, סה"כ 1530 ש"ח. סה"כ תנאים סוציאליים: 4630 ש"ח. ההוצאה היא כבירה כמובן לאדם שמתקיים רק מקיצבת הביטוח הלאומי שעליו לשלם בנוסף לשכר החודשי 3500 ש"ח עוד סך של 4630 ש"ח העובדת יוצאת לחופש כעת לחודש ימים, האם אני מחוייב לשלם לה את ימי החג והחופש ?
אם היא קבלה משכורת חדשית
אין עליך לשלם גם דמי חגים שהרי הם כלולים במשכורת.
 
עובדת סיעודית

שכר עובדת זרה סיעוודית
יש לי עובדת סיעודית שעבדה אצלי שנה. לפי ברור אני מחוייב לשלם לה בתום השנה תנאים סוציאליים כדלקמן: 12 ימי חופש, סה"כ 1300 ש"ח. 9 ימי חג, סה"כ 1800 ש"ח. 5 ימי הבראה, סה"כ 1530 ש"ח. סה"כ תנאים סוציאליים: 4630 ש"ח. ההוצאה היא כבירה כמובן לאדם שמתקיים רק מקיצבת הביטוח הלאומי שעליו לשלם בנוסף לשכר החודשי 3500 ש"ח עוד סך של 4630 ש"ח העובדת יוצאת לחופש כעת לחודש ימים, האם אני מחוייב לשלם לה את ימי החג והחופש ?
עובדת סיעודית
האם העובדת הינה דרך חוק סיעוד. אם כן אזי משלם השכורת חייב לשלם דמי חופשה והבראה על החלק שלו בשכר. במידה וכך אזי החלק שלך בתשלומים הינו כ-40% מהסכומים שציינת לגבי ימי חג . אם העובדת ניצלה את ימי החג בפועל אזי כבר קיבלה את השכר במסגרת התשלום החדשי. כמו כן אם יום חג נופל ביום החפשי של העובדתלא מגיע לה שכר. יציאה לחופשה: ימי עבודה בחודש מלא הינם 26 יום בממוצע. באם העובדת לא ניצלה ימי חופש במשך השנה אזי מגיע לה 12 יום בלבד והיתר על חשבונה פרים שמח ושתהיה בריא
 

nadd

New member
לא ברור כמה אני צריך לשלם ?

עובדת סיעודית
האם העובדת הינה דרך חוק סיעוד. אם כן אזי משלם השכורת חייב לשלם דמי חופשה והבראה על החלק שלו בשכר. במידה וכך אזי החלק שלך בתשלומים הינו כ-40% מהסכומים שציינת לגבי ימי חג . אם העובדת ניצלה את ימי החג בפועל אזי כבר קיבלה את השכר במסגרת התשלום החדשי. כמו כן אם יום חג נופל ביום החפשי של העובדתלא מגיע לה שכר. יציאה לחופשה: ימי עבודה בחודש מלא הינם 26 יום בממוצע. באם העובדת לא ניצלה ימי חופש במשך השנה אזי מגיע לה 12 יום בלבד והיתר על חשבונה פרים שמח ושתהיה בריא
לא ברור כמה אני צריך לשלם ?
כתבת שאני צריך לשלם 40%, אבל מאיזה סכום שפירטתי ? כשהעובדת יוצאת ליום חג או חופש, בסוף החודש אני משלם לה את אותו השכר. עכשיו היא יוצאת לחודש ימים לחופש, אז ברור שהיא מנצלת את כל ימי החופש שלה. כמה אני צריך לשלם לה לפי החוק תנאים סוציאליים לשנת עבודה ?
 
כמה לשלם

לא ברור כמה אני צריך לשלם ?
כתבת שאני צריך לשלם 40%, אבל מאיזה סכום שפירטתי ? כשהעובדת יוצאת ליום חג או חופש, בסוף החודש אני משלם לה את אותו השכר. עכשיו היא יוצאת לחודש ימים לחופש, אז ברור שהיא מנצלת את כל ימי החופש שלה. כמה אני צריך לשלם לה לפי החוק תנאים סוציאליים לשנת עבודה ?
כמה לשלם
בהנחה שאתה מקבל חוק סיעוד 15.5 שעות שבועיות העובד מקבל בחודש 2600 שח מתוך זה נותן השירת משלם 1700 שח בחודש ואתה משלם 900 שח. לפי הנתונים הנ"ל החלק שלך בהוצאה הוא 535 שח הבראה . החלק של נותן השירות הוא 965 שח הבראה. לפי כך חופשה חלק נותן השירות 8 ימי עבודה כ-800 שח החלק שלך 4 ימי עבודה כ-400 שח ימי חג בד"כ משולמים באפן שוטף פורים שמח
 

nadd

New member
תסתכל על ההודעה הראשונית שלי

כמה לשלם
בהנחה שאתה מקבל חוק סיעוד 15.5 שעות שבועיות העובד מקבל בחודש 2600 שח מתוך זה נותן השירת משלם 1700 שח בחודש ואתה משלם 900 שח. לפי הנתונים הנ"ל החלק שלך בהוצאה הוא 535 שח הבראה . החלק של נותן השירות הוא 965 שח הבראה. לפי כך חופשה חלק נותן השירות 8 ימי עבודה כ-800 שח החלק שלך 4 ימי עבודה כ-400 שח ימי חג בד"כ משולמים באפן שוטף פורים שמח
תסתכל על ההודעה הראשונית שלי
מדובר בעובדת זרה סיעודית שגרה איתי ונמצאת איתי 24 שעות ביממה. אני מחוייב לשלם לה שכר מינימום שהוא כיום בדיוק 3484 ש"ח. השאלה היא לגבי התנאים הסוציאליים, אני משלם לה, אין גוף אחר שמשלם. כמה אני צריך לשלם על שכר מינימום תנאים סוציאליים, לעובדת זרה ? חג פורים שמח
 
עובדת סיעודית

תסתכל על ההודעה הראשונית שלי
מדובר בעובדת זרה סיעודית שגרה איתי ונמצאת איתי 24 שעות ביממה. אני מחוייב לשלם לה שכר מינימום שהוא כיום בדיוק 3484 ש"ח. השאלה היא לגבי התנאים הסוציאליים, אני משלם לה, אין גוף אחר שמשלם. כמה אני צריך לשלם על שכר מינימום תנאים סוציאליים, לעובדת זרה ? חג פורים שמח
עובדת סיעודית
חופשה ודמי הבראה צריכים להיות כפי שכתבת. ימי חגיםמגיע רק אם לא נוצלו במשך השנה. אם העובדת יוצאת לחודש חופש מגיע מלה רק 12 יום והיתר על חשבונה פורים שמח
 

שיר ורד

New member
הערות

שכר עובדת זרה סיעוודית
יש לי עובדת סיעודית שעבדה אצלי שנה. לפי ברור אני מחוייב לשלם לה בתום השנה תנאים סוציאליים כדלקמן: 12 ימי חופש, סה"כ 1300 ש"ח. 9 ימי חג, סה"כ 1800 ש"ח. 5 ימי הבראה, סה"כ 1530 ש"ח. סה"כ תנאים סוציאליים: 4630 ש"ח. ההוצאה היא כבירה כמובן לאדם שמתקיים רק מקיצבת הביטוח הלאומי שעליו לשלם בנוסף לשכר החודשי 3500 ש"ח עוד סך של 4630 ש"ח העובדת יוצאת לחופש כעת לחודש ימים, האם אני מחוייב לשלם לה את ימי החג והחופש ?
הערות
1. כפי שצוין לעיל אתה צריך לשלם בגין ימי חופשה שלא נוצלו וכן את דמי ההבראה. אם היא קבלה ימי חופשה (מעבר לתשעה ימי חג וליום החופשי השבועי) במהלך עבודתה, יש לפהחית ימים אלו מתוך יתרת החופשה. 2. שוויו של יום חופש הוא השכר החודשי שלה מחולק ב- 25 , זה יוצא קצת פחות מהסכום שציינת. 3. אם גילך הוא מעל גיל פרישה, כדאי שתבדוק בביטוח הלאומי האם אתה זכאי לגמלת סיעוד. אם כן, חלק משכרה ישולם ע"י הביטוח הלאומי באמצעות חברת כח אדם שתהיה המעסיקה שלה עבור השעות שתקבל במסגרת גמלת הסיעוד. הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה נקבעים בהתאם למגבלות התפקודיות של המטופל.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה