שכירות דירה , מילוי שטר-חוב וצ’ק-בטחון

rm929

New member
שכירות דירה , מילוי שטר-חוב וצ’ק-בטחון

שלום! הייתי רוצה לברר כמה דברים לגבי מילוי שטר-חוב וצ’ק-בטחון.
  1. האם בשטר-חוב בביטוי "לפקודה ה’" צריך למחוק "פקודה ה"? מה המשמעות משפטים של המחיקה?
  2. האם כאשר ממלאים בטחון צריך לרשום עליו "צ’ק-בטחון"?

תודה מראש, ראו צילומים מצורפים. 
למעלה