שכחתי

שכחתי

לשאול גם על האות ת האות ת שלי מורכבת ממעין ר קטנה והמעין נ המחוברת היא לא עגולה אלא ממש קו אלכסוני כלפי מטה מה זה אומר?
 
למעלה