שישיה אחרי תאומות

למה לתאר שכולם חולים? תארי לך

שמדובר בילדים לאימ"ב, שכולה רצתה עוד אחד אחרי התאומים
 
למעלה