שיר שלי לשבת

שיר שלי לשבת../images/Emo168.gif../images/Emo7.gif

מתגעגעת לאמא אתי לוי בית א': עוד יום עובר כאן בלעדייך וחסרות מולי פנייך והמבט האחרון בתמונה שבסלון מפיל דמעה אחת אחר דמעה והמציאות מראה אומרת את שלה ודאי שם אבא מאושר שוב לראותך שוב בזרועות אתם פוסעים לכם ביחד ואני כאן לבדי חנוקה מדמעותיי,חנוקה מדמעותיי מתגעגעת... פזמון: מתגעגעת אלייך אמא מתגעגעת לכל מה שהיית לי מתגעגעת אלייך אמא הדלקתי נר בכיתי ובכיתי גם עם חלף הזמן יופייך לא נעלם זקן חכם אחד אמר אין כמו אמא בעולם.... בית ב': שקט דממה אצלך בבית אין נכדים שירוצו בין רגלייך והקירות שבביתך ועם יכלו רק לדבר היו שוברים,שוברים את השתיקה וכך אני בוהה דקה אחר דקה והנה אבא מאושר שוב לראותך כמו בתמונות החתונה אתם שוב יחד ואני שוב לבדי חנוקה מדמעותיי,חנוקה מדמעותיי מתגעגעת... פזמון: מתגעגעת אלייך אמא מתגעגעת לכל מה שהיית לי מתגעגעת אלייך אמא הדלקתי נר בכיתי ובכיתי גם עם חלף הזמן יופייך לא נעלם זקן חכם אחד אמר אין כמו אמא בעולם....2x עוד יום עובר כאן ב-ל-ע-ד-י-י-ך....!!!!!
 
למעלה