שיר שהיה בנולד לרקוד

שיר שהיה בנולד לרקוד

לזוג שזכה במקום השלישי, שיר באיטלקית. פסבדו אופרה-מודרני-אינסטרמונטלי-ווקלי כזה. תודות.
 
למעלה