שיר ל"חוות החיות" בבקשה תגיבו

שעטנז

New member
שיר ל"חוות החיות" בבקשה תגיבו

זקן אני ובא בימים אך יודע אני דברי חכמים: האדם הוא יצר הרע אמר המיור בקול נורא ארבע רגליים - טוב שתי רגליים - רע עליכם לפקוח עיניכם לרווחה בבוא היום באדם למרוד ועבדים לא תהיו עוד דברי המיור חלחלו עמוקות והחיות החלו בהכנות מרד! מרד! מרד! צעקו וחיש מהר את האדם סילקו נס המרד הונף בגאווה ועתה החווה בשליטתם נתונה לא לבגד אמרו, ובמיטה אל תישנו משקאות חריפים אסורים וכחיות כולנו שווים צר לנו האדם, כנגדנו פועל ואל לנו להרוג בע"ח אחר הרגשה מרנינה של שלום ואחווה מילאה את ליבם של חיות האורווה לצלילי "בהמות אנגליה" וציוץ הציפורים עמלו החיות בכרים הירוקים לא עוף אחוזת האדונים כי אם מעתה אחוזת בעלי החיים בעוד ממעל הפרסה והקרן מתנוססים נפולאון החל רודה באחרים מלווה בכלביו האימתניים מרה הוא פחד באחוזת בעלי החיים נגד ערונותיו של מיור יצא וסדר חדש השליט בחווה את גברתן בכרכרה שילח ואת שלגון סילק בכוח משקאות חריפים לו ולחזירים ובל נשכחה - ישנו הם על סדינים ובליל צנינים שיחקו הם בקלפים ובעלי החיים מבעד לזגוגים המוזיאון בוהים אין מבדילים בין החזירים לאנשים
 

קסנדרה*

New member
התבהמות החברה ???

הרעיון ביצירה שלך מצויין. לדעתי יש מקום לקרוא שוב את הבית האחרון וזה שלפני, יש כמה אי הבנות לשוניות. כתוב יפה. קסנדרה
 

שעטנז

New member
תודה רבה שהגבת. :)

אני אפעל בהתאם להצעתך! גם לדעתי משהו התפקשש לי לקראת הסוף.
 
למעלה