שיר לשבת

שקמי

New member
שיר לשבת

ערב שבת תלם אחרון וחשך בגנה היום אמר את סוף המנגינה. ערב חרישי חתם את התמונה בין אור לחשך נחה השכונה דיג אסף חכה אחרונה הנה כבר יום ששי פנה. שוקי העיר, כנפי היונה לבשו כתנת לבנה. השלחן מוכן ונאספו כלם נרות דולקים עם יין וחלה יום עמל כלה, ומה שלא נשלם אולי נתחיל מחר מהתחלה. דיג אסף חכה אחרונה... נתן יונתן - נחום היימן שבת שלום לכולם.
 
למעלה